Beijer Vietnam - Đại lý Beijer tại Vietnam - Cung cấp thiết bị Beijer tại Vietnam

Xuất xứ:
SWEDEN
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
Beijer Vietnam, HMI Beijer, màn hình công nghiệp HMI Beijer, đại lý Beijer Vietnam, cung cấp thiết bị Beijer tại Vietnam, motor servo, driver motor, panel meter, ethernet switch, i/o card, ethernet card,
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Beijer Vietnam - Đại lý Beijer tại Vietnam - Cung cấp thiết bị Beijer tại Vietnam

Beijer Vietnam, HMI Beijer, màn hình công nghiệp HMI Beijer, đại lý Beijer Vietnam, cung cấp thiết bị Beijer tại Vietnam, motor servo, driver motor, panel meter, ethernet switch, i/o card,  ethernet card,

Output power 0.37 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 2.3 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61500 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-11-0023-1012 Beijer Electronics Vietnam
Output power 0.37 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 2.3 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x110 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61490 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-11-0043-1012 Beijer Electronics Vietnam
Output power 0.75 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 4.3 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x110 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61491 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-11-0058-1042 Beijer Electronics Vietnam
Output power 1.1 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 5.8 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x110 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61492 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-12-0043-1F12 Beijer Electronics Vietnam
Output power 0.75 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 4.3 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61501 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-12-0070-1F12 Beijer Electronics Vietnam
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 7.0 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61502 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-14-0041-3F12 Beijer Electronics Vietnam
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 4.1 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61561 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-22-0070-1F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 7.0 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61503 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-22-0070-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 7.0 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61530 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-24-0041-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 4.1 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61562 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-22-0105-1F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 2.2 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 10.5 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61504 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-22-0105-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 2.2 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 10.5 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61531 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-24-0058-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 2.2 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 5.8 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61563 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-24-0095-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 4.0 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 9.5 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61564 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-32-0180-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 4.0 KW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 18 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61532 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-32-0240-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 5.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 24 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61533 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-34-0140-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 5.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 14 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61565 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-34-0180-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 7.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 18 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61566 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-34-0240-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 11 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 24 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61567 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-42-0300-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 7.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 30 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61534 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-44-0300-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 15 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 30 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61568 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-44-0390-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 18.5 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 39 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61569 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-42-0460-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 11 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x230 VAC, 46 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61535 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-44-0460-3F42 Beijer Electronics Vietnam
Output power 22 kW Beijer Electronics Vietnam
Output 3x400 VAC, 46 A Beijer Electronics Vietnam
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam
Article number 61570 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-12-0023-1F12 Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-11-0023-101X Beijer Electronics Vietnam
BFI-E3-12-0043-1F12-01 Beijer Electronics Vietnam
BFI-H3-24-0022-3F12-SN Beijer Electronics Vietnam
BFI-H3-44-0300-3F1N-TC Beijer Electronics Vietnam
BFI-H3-24-0022-3F1D-TC Beijer Electronics Vietnam
BFI-P2-24-0022-3F42-SN Beijer Electronics Vietnam
BFI-P2-42-0240-3F4N-TN Beijer Electronics Vietnam
BFI-P2-22-0043-1F4Y-TN Beijer Electronics Vietnam
iX T4A Beijer Electronics Vietnam
iX T7A Beijer Electronics Vietnam
iX T10A Beijer Electronics Vietnam
iX T7B Beijer Electronics Vietnam
iX T12B Beijer Electronics Vietnam
iX T15B Beijer Electronics Vietnam
iX T7AM Beijer Electronics Vietnam
iX T15BM Beijer Electronics Vietnam
iX T15BM-HB Beijer Electronics Vietnam
iX T4A-SC Beijer Electronics Vietnam
iX T7A-SC Beijer Electronics Vietnam
iX T10A-SC Beijer Electronics Vietnam
iX T7B-SC Beijer Electronics Vietnam
iX T12B-SC Beijer Electronics Vietnam
iX T15B-SC Beijer Electronics Vietnam
iX T7B-SM Beijer Electronics Vietnam
iX T12B-SM Beijer Electronics Vietnam
iX T15B-SM Beijer Electronics Vietnam
iX T5F-2 Beijer Electronics Vietnam
iX T7F-2 Beijer Electronics Vietnam
iX T10F-2 Beijer Electronics Vietnam
iX T7BR Beijer Electronics Vietnam
iX T7BR HB HP Beijer Electronics Vietnam
iX T15BR Beijer Electronics Vietnam
iX T15BR HB HP Beijer Electronics Vietnam
QTERM-A7 iX Beijer Electronics Vietnam
QTERM-A7 Qlarity Beijer Electronics Vietnam
QTERM-G72 Beijer Electronics Vietnam
QTERM-A12 iX Beijer Electronics Vietnam
QTERM-A12 Qlarity Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 4 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 10 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 12 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 HB Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 SC Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 HB SC Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 HB Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 SC Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 HB SC Beijer Electronics Vietnam
X2 control 4 Beijer Electronics Vietnam
X2 control 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 control 10 Beijer Electronics Vietnam
X2 control 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 control 12 Beijer Electronics Vietnam
X2 control 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 motion 4 Beijer Electronics Vietnam
X2 motion 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 motion 10 Beijer Electronics Vietnam
X2 motion 12 Beijer Electronics Vietnam
X2 motion 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 base 5 Beijer Electronics Vietnam
X2 base 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 base 10 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 HP Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 SL HP Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 HP SC Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 SL HP SC Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 15 HP Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 15 SL HP Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 15 HP SC Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 15 SL HP SC Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 12 Beijer Electronics Vietnam
X2 extreme 12 Beijer Electronics Vietnam
EXTER/E1000 Beijer Electronics Vietnam
EXTER K10 Beijer Electronics Vietnam
EXTER K20 Beijer Electronics Vietnam
EXTER K30 Beijer Electronics Vietnam
EXTER K60 Beijer Electronics Vietnam
EXTER K70 Beijer Electronics Vietnam
EXTER K100 Beijer Electronics Vietnam
EXTER T40 Beijer Electronics Vietnam
EXTER T60 Beijer Electronics Vietnam
EXTER T70 Beijer Electronics Vietnam
EXTER T100 Beijer Electronics Vietnam
EXTER T150 Beijer Electronics Vietnam
EXTER T70-bl Beijer Electronics Vietnam
EXTER T100-bl Beijer Electronics Vietnam
EXTER T150-bl Beijer Electronics Vietnam
EXTER T70-sr-bl Beijer Electronics Vietnam
EXTER T100-sr-bl Beijer Electronics Vietnam
EXTER M70 Beijer Electronics Vietnam
E1000 Beijer Electronics Vietnam
E1012 Beijer Electronics Vietnam
E1022 Beijer Electronics Vietnam
E1032 Beijer Electronics Vietnam
E1060/E1062 Beijer Electronics Vietnam
E1070 Beijer Electronics Vietnam
E1100 Beijer Electronics Vietnam
E1041/E1043 Beijer Electronics Vietnam
E1061/E1063 Beijer Electronics Vietnam
E1071 Beijer Electronics Vietnam
E1101 Beijer Electronics Vietnam
E1151 Beijer Electronics Vietnam
X2 base 5 Beijer Electronics Vietnam
X2 base 5 Beijer Electronics Vietnam
X2 base 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 12 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 4 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 12 Beijer Electronics Vietnam
X2 pro 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 HB Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 HB Beijer Electronics Vietnam

Beijer Vietnam - Đại lý Beijer tại Vietnam - Cung cấp thiết bị Beijer tại Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top