Đại Lý Phân Phối Cáp HELUKABEL Tại Việt Nam - HELUKABEL VIET NAM

Mã sản phẩm:
HELUKABEL VIET NAM
Xuất xứ:
ĐỨC - GERMANY
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 Tháng
Mô tả:
Nhà phân phối cáp HELUKABEL chính hãng tại thị trường Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

HELUKABEL tập đoàn đên từ Đức đã trải qua quá trình hơn 45 năm phát triển công nghệ dây cáp tín hiệu và điều khiển với nhiều nhà máy đặt tại nhiều quốc gia. HELUKABEL  tổng doanh số hơn 600 triệu euro. HELUKABEL không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất để đáp ứng nhu cầu đảm bảo việc vận hành máy móc ổn định, hiệu quả, đạt hiệu suất và an toàn cao tại các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Tại Việt Nam thương hiệu HELUKABEL được biết đến và sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực máy móc và công nghiệp, cáp điều khiển cà kết nối.

TMP là nhà phân phối chính thức của hãng HELUKABEL tại Việt Nam

MỤC LỤC

A. Cáp HELUKABEL cho lĩnh vực máy móc công nghiệp
 

1. Control and Connection Cables
2. Data, Coaxial and Computer Cables
3. HELUKABEL® Industrial Ethernet- and BUS-CABLES
4. Single Cores and Single Core Cables
5. Cables According to International Standards
6. Motor, Servo & Feedback Cables
7. Cables for Permamently Moving Applications
8. Cables for Drag Chains
9. Robot Cables
10. Compensating Cables

 

B. Cáp HELUKABEL cho ứng dụng điều khiển và kết nối 
 

1. PVC Control and Connection Cables
2. PUR and TPE Control and Connection Cables
3. Halogen-Free Control and Connection Cables
4. Silicone Control and Connection Cables
5. Rubber Control and Connection Cables
6. Intrinsically Safe Control and Connection Cables
7. Drag Chain Compatible Control and Connection Cables
8. Bio-Oil and Microbial Resistant Cables

A. Cáp HELUKABEL cho lĩnh vực máy móc công nghiệp

1. Control and Connection Cables

• PVC Control and Connection Cables

• PUR and TPE Control and Connection Cables

• Halogen-Free Control and Connection Cables

• Silicone Control and Connection Cables

• Rubber Control and Connection Cables

• Intrinsically Safe Control and Connection Cables

• Drag Chain Compatible Control and Connection Cables

• Bio-Oil and Microbial Resistant Cables

2. Data, Coaxial and Computer Cables

• Data Cables

• Halogen-Free Data Cables

• Instrumentation and Computer Cables

• Industrial Electronic Cables

• Compensation and Sensor Cables

• Ribbon Cables

3. HELUKABEL® Industrial Ethernet- and BUS-CABLES

• Industrial Ethernet Cat.5 + 5e fixed installation

• Industrial Ethernet Cat.5 + 5e flexible applications

• Industrial Ethernet Cat.5 + 5e highly flexible applications

• Industrial Ethernet Cat.6 + 6A fixed installation

• Industrial Ethernet Cat.6 + 6A highly flexible applications

• Industrial Ethernet Cat.7 + 7A fixed installation

• Industrial Ethernet Cat.7 + 7A flexible applications

• Industrial Ethernet Cat.7 + 7A highly flexible applications

• PROFInet Cat. 5 + Cat. 5e fixed installation

• PROFInet Cat. 5 + Cat. 5e flexible application

• PROFInet Cat. 5 + Cat. 5e highly flexible application

• CC-Link IE Cat. 5e fixed installation

• CC-Link IE Kat. 6 + 6A fixed installation

• CC-Link IE Kat. 7 fixed installation

• Profibus DP SK fixed installation

• Profibus DP SK flexible applications

• Profibus DP / DP SK highly flexible applications

• Profibus PA

• Foundation (TM) Fieldbus

• HMCB BUS-CABLES for digital encoders

• CAN BUS, fixed installation

• DeviceNet™, fixed installation

• DeviceNet™, high flexible

• CC-Link, fixed installation

• Interbus, fixed installation

• Interbus, high flexible

• AS Interface

• USB

• FireWire™

• Coax hf

• SafetyBus

• LON

• MOD BUS

• EIB

• Hospital Bus

4. Single Cores and Single Core Cables

• PVC Single Cores and Single Core Cables

• PUR Single Cores and Single Core Cables

• Silicone Single Cores and Single Core Cables

• Rubber Single Cores and Single Core Cables

• Halogen-Free Single Cores and Single Core Cables

• Temperature-Resistant Single Cores and Single Core Cables

• Single Cores and Single Core Cables for Permamently Moving Applications

• Earthing Ropes

5. Cables According to International Standards

• BS - Great Britain

• UL/CSA Control Cables

• UL/CSA Data Cables

• UL/CSA Cables for Drag Chains

• UL/CSA Servo-, Feedback and Motor Cables

• UL/CSA Heat resistant Cables

• UL/CSA Rubber Cables

• Trailing Cables UL/CSA

• UL/CSA Single Conductors

6. Motor, Servo & Feedback Cables

• TOPFLEX Motor Cables

• TOPSERV Servo Cables

• TOPGEBER Feedback Cables

7. Cables for Permamently Moving Applications

• Torsion Capable Cables

• Reeling Cables for Crane and Conveyor Technology

• Flat Cables

8. Cables for Drag Chains

• Data-Cables for Drag Chains

• PUR Cables for Drag Chains

9. Robot Cables

• ROBOFLEX sewer robot trailing

10. Compensating Cables

• Compensating Cables

B. Cáp HELUKABEL cho ứng dụng điều khiển và kết nối 

1. PVC Control and Connection Cables

• JZ-500 flexible, number coded, meter marking

• JZ-500 black flexible, meter marking

• JZ-500 orange flexible, orange cores, control cable for interlocking purposes

• JZ-500 COLD flexible at low temperature, number coded, meter marking

• H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) flexible, number coded, oil resistant

• (H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ) flexible, number coded, oil resistant

• JZ-600 flexible, number coded, 0,6/1kV, meter marking

• JB-500 flexible, colour coded

• JB-750 flexible, colour coded, 750V

• JB-750 yellow flexible, colour coded, 750V, connection cable for warning indication, meter marking

• H03VV-F according to DIN VDE 0281

• H05VV-F according to DIN VDE 0281

• H05VV-F according to DIN VDE 0281

• F-CY-OZ (LiY-CY) flexible, Cu-screened, EMC-preferred type

• F-CY-JZ flexible, Cu-screened, EMC-preferred type

• JZ-500-C black

• EMC-preffered type, Cu-screened. flexible, meter marking

• Y-CY-JZ flexible, CU-screened, transparent, EMC-preferred type

• SY-JZ flexible, number coded, with steel wire braiding

• H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) flexible, number coded, oil resistant, EMC-preferred type

• (H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ) number coded, screened, oil resistant, EMC-preferred type

• JZ-600-Y-CY flexible, number coded, 0,6/1kV, Cu screened EMC-preferred type

• Y-CY-JB flexible, CU-screened, transparent, EMC-preferred type

• SY-JB flexible, colour coded, with steel wire braiding

2. PUR and TPE Control and Connection Cables

• JZ-500 PUR tear and coolant resistant, meter marking

• PURö-JZ tear and coolant resistant, increased oil resistant

• PUR-ORANGE PVC-inner jacket, flexible, high abrasion, coolant resistant

• PUR-YELLOW PVC-inner jacket, flexible, high abrasion, coolant resistant

• H05 BQ-F / H07 BQ-F* (NGMH11YÖ) EPR-insulated power cables with PUR jacket

• UNIPUR® flexible at low temperature, with customer markings, halogen-free, wear resistant, robust, meter marking

• PUR-750 halogen-free, meter marking

• JZ-500-FC-PUR EMC-preffered type, tear and coolant resistant, screened, without inner sheath, meter marking

• F-C-PURö-JZ tear and coolant resistant, Cu-screened, without inner sheath, increased oil resistant, EMC-preferred type

• Yö-C-PURö-JZ tear and coolant resistant, Cu-screened, with inner sheath, increased oil resistant, EMC-preferred type

• UNIPUR-CP flexible at low temperature, with customer markings, halogen-free, wear resistant, robust, screened, EMC-preferred type, meter marking

• PUR-C-PUR Cu-screened, extrem conditions, halogen-free, EMC-preferred type, meter marking

• KOMPOFLEX® JZ-500 halogen-free,  microbes resistant, low adhesion, meter marking

• KOMPOFLEX® JZ-500-C halogen-free,  microbes resistant, Cu-screende, EMC-preferred type, meter marking

3. Halogen-Free Control and Connection Cables

• JZ-500 HMH flexible control cable, halogen-free, extremely fire resistant, oil resistant1)

• MEGAFLEX® 500 halogen-free, flame retardant, oil-resistant, UV-resistant, flexible, meter marking

• H07 ZZ-F control cable, cross linked, halogen-free

• JZ-600 HMH flexible control cable, halogen-free, extremely fire resistant, oil resistant1), 0,6/1kV

• JB-750 HMH flexible control cable, coloured core, halogen-free, extremely fire resistant, oil resistant1), meter marking

• (H)03 Z1Z1-F halogen-free, meter marking

• (H)05 Z1Z1-F halogen-free, meter marking

• JZ-500 HMH-C flexible control cable, halogen-free, extremely fire resistant, oil resistant1), Cu-screened, EMC-preferred type

• MEGAFLEX® 500-C halogen-free, flame retardant, oil-resistant, UV-resistant, flexible, screened, EMC-preferred types, meter marking

• JZ-600 HMH-C flexible control cable, halogen-free, extremely fire resistant, oil resistant 1),  0,6/1kV, screened, EMC-preferred type

• JB-750 HMH flexible control cable, coloured core, halogen-free, extremely fire resistant, oil resistant1), meter marking

4. Silicone Control and Connection Cables

• HELUTHERM® 120 flexible, heat-resistant (+105 °C), meter marking

• HELUTHERM® 145 MULTI flexible, cross-linked, halogen-free, meter marking

• SiHF silicon mulitcore cable, flexible, halogen-free, meter marking

• THERMFLEX® 180 EWKF halogen-free, silicone multicore cable, meter marking

• H05SS-F / H05SST-F heat-resistant multicore cable

• HELUFLON®-FEP-6Y multi core, fluorinated polymeric materials, -100 °C up to +205 °

• MULTITHERM® 400 halogen-free

• HELUTHERM® 145 MULTI-C flexible, cross-linked, halogen-free, Cu-screened, EMC-preferred type, meter marking

• SiHF-C-Si silicon multicore cable, halogen-free, Cu-screened, EMC-preferred type, meter marking

• THERMFLEX® 180 EWKF-C silicone multicore cable, Cu-screened, halogen-free, +180 °C, EMC-preferred type, meter marking

• SiHF/GL-P silicon multicore cable, halogen-free

• MULTITHERM® 400 -ES halogen-free, high-grade steel braiding

5. Rubber Control and Connection Cables

• YELLOWFLEX cold flexible, robust, meter marking

• H05 RR-F / H05 RN-F rubber-sheathed cable

• H07 RN-F rubber-sheathed cable, harmonized type

• A07 RN-F rubber-sheathed cable, authorised national type

• NEOPREN Command Cable flexible, colour or number coded with support organ

• NSSHÖU heavy duty rubber cable for mining working, 0,6/1kV

• LIFT-TRAGO-30 / -60 lift hoist control cable, pendal length 30 m resp. 60 m

• TRAGO / Lift-2S Lift and Hoist Control Cables 300/500V

• BAULIFTKABEL B101 / B102 / B103 to be used at plant elevators

• HELUSPREADER YSLTÖ-J

• Spreader cable for vertical basket enterprise

• Tauchflex-R 750V, blue, submersible-pump cable

• Tauchflex-FL 750 V, blue, submersible pump cable

• H07 RN8-F waterproof rubber-sheathed cable, harmonized type

6. Intrinsically Safe Control and Connection Cables

• OZ-BL outer jacket blue, intrinsic safety, flexible

• OZ-BL-CY outer jacket blue, intrinsic safety, flexible, EMC-preferred type

• OB-BL-PAAR-CY outer jacket blue, intrinsic safety, EMC-preferred type

7. Drag Chain Compatible Control and Connection Cables

• JZ-HF flexible, number coded, control cable for drag chains, meter marking

• MULTISPEED® 500-PVC high flexible, safety against high bending in drag chain systems, low torsion, meter marking

• JZ-HF-CY high flexible, screened control cable for drag chains, EMC-preferred type, meter marking

• MULTISPEED® 500-C-PVC high flexible, safety against high bending in drag chain systems, low torsion, screened, EMC-preferred type, meter marking

8. Bio-Oil and Microbial Resistant Cables

• BIOFLEX-500®-JZ Bio-fuel resistant, abrasion resistant, recyclable environment friendly, bio-oil resistant1), meter marking

• BIOFLEX-500®-JZ-C Bio-fuel resistant, abrasion resistant, recyclable environment friendly, bio-oil resistant1), Cu-screened, EMC-preferred type, meter marking

Đại Lý Phân Phối Cáp HELUKABEL Tại Việt Nam - HELUKABEL VIET NAM

Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  1775
 • Tuần này:
  3151
 • Tháng trước:
  11970
 • Tất cả:
  1693480
Video Clip
CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Tiến : sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0388 830 881

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top