Moxa VietNam - Đại lý cung cấp thiết bị hãng Moxa tại VietNam - TMP VietNam

Mô tả:
Tăng Minh Phát chuyên cung cấp phân phối các thiết bị hãng Moxa tại thị trường Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Moxa VietNam - Đại lý phân phối chính hãng Moxa tại VietNam - Cung cấp thiết bị Moxa tại VietNam

IIoT, industrial IoT, industrial automation, industrial Ethernet switches, industrial ...

A52-DB25F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. adapter. DB25F Cable

A52-DB9F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. adapter. DB9F Cable

A53-DB25F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter. DB25F Cable

A53-DB9F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter. DB9F Cable

ADP-DB9M-DB9M MINI ADAPTER DB9/M-DB9/M DE-311

ADP-RJ458P-DB9F RJ45 to DB9 Female adapter

ADP-RJ458P-DB9M RJ45 to DB9 Male adapter

C104H w/o Cable 4 Port ISA Board, w/o Cable, RS-232

C104H/PCI-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232

C104H/PCI-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232

C104H-DB25M 4 Port ISA Board, w/ DB25M Cable, RS-232

C104H-DB9M 4 port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-232

C104HS/PCI-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS/PCI-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS-DB25M 4 Port ISA Board, w/ DB25M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS-DB9M 4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-232, w/ Surge

C168H 8 Port ISA Board, RS-232

Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam

C168H/PCI 8 Port PCI Board, RS-232

C168HS 8 Port ISA Board, RS-232, w/ Surge

C218T/PCI 8 Port UPCI Board, RS-232

C32010T 8-32 Port ISA Board

C32010T/PCI 8-32  Port UPCI Board

C32020T Connection Cable 200CM, 10-pin

C32030T C320T Series CPU Module

C32045T 8 Port UART module, RS-232, DB25F

C32047T 8 Port UART module, RS-232, DB25M

C32050T C320T Series Power Adaptor, US Plug

C32061T 8 Port UART module, RS-422, DB25F

C32065T 8 Port UART module, RS-422, w/ Isolation, DB25F

C32071T 8 Port UART module, RS-232, w/ Surge, DB25F

C32080T 8 Port basic modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32081T 16 Port basic modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32082T 8 Port extension modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32083T 16 Port extension modules, RS-232, 10-pin RJ45

CA-104 4 Port PC/104 Board, RS-232

CA-104-T 4 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature

CA-108 8 Port PC/104 Board, RS-232

Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam

CA-108-T 8 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature

CA-114 4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485

CA-114-T 4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485

CA-132 2 Port PC/104 Board, RS-422/485

CA-132I 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation

CA-132I-T 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CA-132-T 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, Wide Temperature

CA-134I 4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation

CA-134I-T 4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CB-108 8 Port PC/104+ Board, RS-232

CB-108-T 8 Port PC/104+ Board, RS-232, Wide Temperature

CB-114 4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485

Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam Đại lý Moxa Vietnam

CB-114-T 4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485, Wide Temperature

CB-134I 4 Port PC/104+ Board, RS-422/485, w/ Isolation

CB-134I-T 4 Port PC/104+ Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CB-602I w/o Cable 2 Port CANbus PC/104+ Module, w/Isolation, 0 to 55℃

NPort 5110 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 9-30VDC

NPort 5110 Demo Kit Demo kit for NPort 5110

NPort 5110 w/o adapter 1 Port Device Server,10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 12-48VDC, w/o adapter

NPort 5110A 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5110A-T 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5110-T 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 9-30VDC, -40~75℃

NPort 5130 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, DB9 female, 15KV ESD 110V or 230V

NPort 5130A 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, 0~60°C

NPort 5130A-T 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5150 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, DB9 female, 15KV ESD 110V or 230V

NPort 5150 w/o adapter 1 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, DB9 female, 12-48VDC, w/o adapter

NPort 5150A 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, 0~60°C

NPort 5150AI-M12 1-port 3 in 1 Device Server w/ M12 Connector (Ethernet, power input), -25 to 55℃

NPort 5150AI-M12-CT 1-port 3 in 1 Device Server w/ M12 Connector (Ethernet, power input), -25 to 55℃, Conformal Coating

NPort 5150AI-M12-T 1-port 3 in 1 Device Server w/ M12 Connector (Ethernet, power input), -40 to 70℃

NPort 5150A-T 1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5210 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, RJ45 8pin, 15KV ESD, 110V or 230V

NPort 5210 w/ adapter 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, RJ45 8pin, 15KV ESD, 110V or 230V

NPort 5210A 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, 0~60°C

NPort 5210A-T 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5210-P 2 port Programable Communication gateway, 10/100M Ethernet,

RS-232 RJ-45 x 2, 15KV ESD, 12-30V

NPort 5210-P-ST Starter Kit for Nport 5210-P, 100-240VAC, US/Euro plug

NPort 5210-T 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, RJ45 8pin, 15KV ESD, 110V or 230V, -40~75℃

NPort 5230 1 port RS-422/485 device server, 1 port RS-232, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC

NPort 5230 w/ adapter 1 port RS-422/485 device server, 1 port RS-232, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC

NPort 5230A 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, Terminal block, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, 0~60°C

NPort 5230A-T 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, Terminal block, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5230-P 2 port Programable Communication gateway, 10/100M Ethernet,

RS-232 x 1, RS-485 x 1, TB , 15KV ESD, 12-30V

NPort 5230-P-ST Starter Kit for Nport 5230-P, 100-240VAC, US/Euro plug

NPort 5230-T 1 port RS-422/485 device server, 1 port RS-232, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC, -40~75℃

NPort 5232 2 port RS-422/485 device server, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC

NPort 5232 w/ adapter 2 port RS-422/485 device server, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC

NPort 5232I 2 port RS-422/485 device server, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC with 2KV isolation

NPort 5232I w/ adapter 2 port RS-422/485 device server, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC with 2KV isolation, No brandNPort 5

232I-T 2 port RS-422/485 device server, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC with 2KV isolation, -40~75℃

NPort 5232-T 2 port RS-422/485 device server, 10/100M Ethernet, terminal block, 15KV ESD, 12-30VDC , -40~75℃

NPort 5250A 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, 0~60°C

NPort 5250AI-M12 2-port 3 in 1 Device Server w/ M12 Connector (Ethernet, power input), -25 to 55℃

NPort 5250AI-M12-CT 2-port 3 in 1 Device Server w/ M12 Connector (Ethernet, power input), -25 to 55℃, Conformal Coating

NPort 5250AI-M12-T 2-port 3 in 1 Device Server w/ M12 Connector (Ethernet, power input), -40 to 70℃

NPort 5250A-T 2 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, DB9 male, 15KV ESD, 0.5KV serial surge, 12~48VDC, -40~75°C

NPort 5410 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 12-48 VDC

NPort 5410 w/ adapter 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 15KV ESD, 12-48 VDC

NPort 5430 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, terminal block, 15KV ESD, 12-48 VDC

NPort 5430 w/ adapter 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, terminal block, 15KV ESD, 12-48 VDC

NPort 5430I 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, terminal block, 15KV ESD, 12-48 VDC wit

Moxa VietNam - Đại lý cung cấp thiết bị hãng Moxa tại VietNam - TMP VietNam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top