Sensorex Vietnam - Đại lý cung cấp cảm biến Sensorex tại Vietnam

Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
TMP là đại lý hãng Sensorex tại Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại
Item Number Description
A032 Adapter, 3mm/2mm
A060 Adapter, Belling Lee - BNR
A070 Adapter, BNR/DIN-M
A1001 Polypro Adapter for TCS1000
A1002 316SS Adapter for TCS1000
AB171 Adapter Body,  170171A
B104 pH 4.01 Buffer (Red), 1 pint (473ml)
B107 pH 7.00  Buffer (Yellow), 1 pint (473ml)
B110 pH 10.00  Buffer (Blue), 1 pint(473ml)
B115 Quinhydrone, 20 grams
B125 ORP Calibration Kit
B204 pH 4.01 Buffer, (Red) 1 Quart
B207 pH 7.00 Buffer, (Yellow) 1 Quart
B210 pH 10.00 Buffer, (Blue) 1 Quart
B225 Zobel Calibration Solution, 1 Pint
B425 Lights ORP Calibration Solution, 3ea, 1 oz. bottle
B625 ORP Calibration Solution, 600mV, 3ea 1 oz Bottle.(90ml)
B804 pH 4.01 Buffer Red (1 gallon)
B807 pH 7.00 Buffer Yellow (1 gallon)
B810 pH 10.00 Buffer Blue (1 gallon)
B825 Zobel 225mv Calibration Solution, 1 Gal
BG279 pHASE, Bulb Guard (2 Per Set), 170279A
BG456 DO Probe Guard, 171335, 1 each
BNC-KIT Crimp style BNC connector with All Parts
BNR-KIT BNR Kit of 10 each 270111
BP104-100 pH 4.01 Buffer, Powdered Sachet, 1ea Single
BP104-100 pH 4.01 Buffer, Powdered Sachet, 100ea Single
BP104-100 pH 4.01 Buffer, Powdered Sachet, 1000 ea Single
BP104QH-100 pH 4.01 + Quinhydrone, Powdered Sachet, 1 each Single
BP104QH-100 pH 4.01 + Quinhydrone, Powdered Sachet, 100 each Single
BP104QH-100 pH 4.01 + Quinhydrone, Powdered Sachet, 1000 each Single
BP107-100 pH 7.00 Buffer, Powdered Sachet, 1 each Single
BP107-100 pH 7.00 Buffer, Powdered Sachet, 100 each Single
BP107-100 pH 7.00 Buffer, Powdered Sachet, 1000 each Single
BP107QH-100 pH 7.00 + Quinhydrone, Powdered Sachet, 1 each Single
BP107QH-100 pH 7.00 + Quinhydrone, Powdered Sachet, 100 each Single
BP107QH-100 pH 7.00 + Quinhydrone, Powdered Sachet, 1000 each Single
BP110-100 pH 10.00 Buffer, Powdered Sachet, 1 each Single
BP110-100 pH 10.00 Buffer, Powdered Sachet, 100 each Single
BP110-100 pH 10.00 Buffer, Powdered Sachet, 1000 each Single
BRM410D Bromine Sensor, 0-10 ppm, 10ft/TL
BRMA-4015 Electrolyte for Bromine Sensor
BRMA-4026 Membrane Cap for Bromine Sensor
BV1 Ball Valve, 1"Full Port, S675,S676,S677
C110 pH/ORP Simulator
Coax Per foot Adder Coaxial Cable, 270134, Price per foot
Coax Water Proof Adder Cable, Coax, Waterproof,170256, Price per foot
Coax Plus ATC Cable Adder  Cable, Coax, Plus ATC wires, Price per foot
CC111 Cable Connection, S675, 270111
CL131 S675 Compression Seal & Insert Clamp,270131
CLD402 Version 4, Chlorine Dioxide Sensor,10ft/TL, 0-2ppm, 4-20mA
CLD410 Version 4, Chlorine Dioxide Sensor, 10ft/TL, 0-10ppm, 4-20mA
CLD502 Chlorine Dioxide Sensor,Version 5,10ft/TL, 0-2ppm, 4-20mA
CLD510 Chlorine Dioxide Sensor, Version 5, 10ft/TL, 0-10ppm, 4-20mA
CLDA-2015 Chlorine Dioxide Sensor Electrolyte, 2ea  30ml Bottles
CLDA-2016 Membrane Cap for Chlorine Dioxide Sensors CLD2XX
CLDA-3015 Chlorine Dioxide Sensor Electrolyte - 2ea 30ml
CLDA-3016 Membrane Cap for Chlorine Dioxide Sensor
CLDA-4015 Version 4, CLO2  Version 4 refill Solution, 2ea, 30mL
CLDA-4016 Version 4 CLO2 Membrane Cap
CLDA-5015 Version 5 CLO2 Refill Solution, 2 each 30 ml
CLDA-5016 Version 5, CLO2 Membrane Cap
CLDA-7001 Glycine Reagent Strips for CLO2 Testing, 50 per Bottle
CS150-K=0.1 Conductivity Sensor, K=0.1, 30 Inch, TL
CS150-K=0.1/ Conduct Sensor, K=0.1, 30 Inch, TL
CS150-K=1 Conductivity Sensor, K=1, 30 Inch, TL
CS150-K=1/ Conduct Sensor, K=1, 30 Inch, TL
CS150-K=1/CSTM Conduct Sensor, K=1, 30 Inch, TL, (Custom Connectors)
CS150-K=1/CSTM Conduct Sensor, K=1, 30 Inch, TL, (Custom Connectors)
CS150TC-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 30 Inch, TL, TC=
CS150TC-K=0.1/ Conduct Sensor, K=0.1,
CS150TC-K=0.1/CSTM Conduct Sensor, K=0.1, 30 Inch, TC=
CS150TC-K=1 Conduct Sensor, K=1, 30 Inch, TL, TC=
CS150TC-K=1/ Conduct Sensor, K=1,
CS150TC-K=1/CSTM Conduct Sensor, K=1, 30 Inch, TL, TC=
CS150TC-K=1/CSTM/ Conduct Sensor, K=1,
CS200-K=0.1 Conductivity Sensor, K=0.1, 30 Inch, TL
CS200-K=0.1/ Conduct Sensor, K=0.1,
CS200-K=1 Conduct Sensor, K=1, 30 Inch, TL
CS200-K=1/ Conduct Sensor, K=1,
CS200-K=10 Conduct Sensor, K=10, 30 Inch, TL
CS200-K=10/ Conduct Sensor, K=10,
CS200TC-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 30 Inch, TC=
CS200TC-K=0.1/ Conduct Sensor, K=0.1,
CS200TC-K=1 Conduct Sensor, K=1, 30 Inch,
CS200TC-K=1/ Conduct Sensor, K=1,
CS200TC-K=10 Conduct Sensor, 30 Inch, K=10,
CS200TC-K=10/ Conduct Sensor, K=10, 10ft,
CS200TC-K=10/CSTM Conduct Sensor, K=10, 30 Inch, TL, TC=
CS615HTTC-K=10 Conductivity Sensor, K=10, (~*EX CABLE)
CS615TC-K=.01 Conductivity Sensor, K=.01, 10ft/TL - Advise TC
CS615TC-K=0.1 Conductivity Sensor, K=0.1, 10ft/TL - Advise TC - *
CS615TC-K=1 Conductivity Sensor, K=1, 10ft/TL - Advise TC
CS620TC-K=.01 Conductivity Sensor, K=.01, 10ft/TL, TC=
CS620TC-K=0.1 Conductivity Sensor, K=0.1, 10ft/TL - Advise TC - *
CS620TC-K=1 Conductivity Sensor, K=1, 10ft/SL -*
CS650-K=0.1 1/2" NPT Conductivity Sensor, K=0.1, 6in,TL
CS650-K=1 1/2" NPT Conductivity Sensor, K=1, 6in,TL
CS650TC-K=0.1 Conductivity Sensor, K=0.1, 6in, TL,*
CS650TC-K=1 Conductivity Sensor, K=1, 6in, TL,
CS675HP-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6in, TL,
CS675HP-K=1.5 Conduct Sensor, K=1.5, 6in, TL
CS675HP-K=10 Conduct Sensor, K=10, 6in, TL
CS675HPTC-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 6in, TL
CS675HPTC-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6in, TL,
CS675HT-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 6 Inch, TL, (^EX CABLE)
CS675HT-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6 Inch,TL, (^EX CABLE)
CS675HTTC-K=0.1 Conduct Sensor, ATC, K=0.1, 6IN, TL  TC=
CS675HTTC-K=1 Conduct Sensor, ATC, K=1, 6IN, TL,  TC=
CS675HTTC-K=10 Conduct Sensor, ATC, K=10, 6IN, TL,  TC=
CS675-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 6 Inch, TL
CS675-K=0.1/ Conduct Sensor, K=0.1, TL, (10ft in price)
CS675-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6 Inch, TL*
CS675-K=10 Conduct Sensor, K=10, 6in, TL
CS675TC-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 6 Inch, TL,
CS675TC-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6 Inch, TL,
CS675TC-K=10 Conduct Sensor, K=10, 6 Inch, TL,
CS676HP-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6in, TL
CS676HP-K=10 Conduct Sensor, K=10, 6in, TL
CS676HPTC-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6in, TL,
CS676HT-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6in, TL (^EX CABLE)
CS676HTTC-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, ATC, 6 Inch, TL
CS676HTTC-K=1 Conduct Sensor, ATC, K=1, 6 Inch, TL
CS676HTTC-K=10 Conduct Sensor, ATC, K=10, 6 Inch, TL,
CS676-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 6 Inch, TL,
CS676-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6 Inch,TL
CS676TC-K=0.1 Conduct Sensor, K=0.1, 6 Inch,TL
CS676TC-K=1 Conduct Sensor, K=1, 6 Inch,TL, 
CS676TC-K=10 Conduct Sensor, K=10, 6 Inch,TL, TC=
CT1000/K=0.1 Cond Transmitter 4-20mA, K=0.1, Range= ?
CT1000/K=1 Cond Transmitter 4-20mA, K=1, Range= ?
CT1000/K=10 Cond Transmitter 4-20mA, K=10, Range= ?
CT1000PT Cond Transmitter 4-20mA, P1K,K=?, Range=, ***
CX100 Conductivity Transmitter  (Formally CON500)
CX2 Additional Cable for C110, Connector = BNC/
CX2 Additional Cable for C110, Connector = BNC/
CX2/EA899 Additional Cable for C110 to EA899/EA899TC, Connector TNR
CX2/S855 Additional Cable for C110 to S853/S855, Connector 8 Pin Din
CX2000 Conductivity Transmitter
CX3000 Conductivity Transmitter
DA650CD Diff Amp pH Electrode ***
DA650CDHF Comb pH Electrode
DA650CDHF-HT Comb pH/HF Electrode
DA650CDHF-ORP Comb ORP Electrode
DA650CD-HT Diff Amp pH Electrode
DA650CD-HT-KNO3 Diff Amp pH Electrode
DA650CD-ORP Diff Amp Comb ORP Electrode
DA650CD-ORP-HT Diff Amp Comb ORP Electrode
DA660CD Diff Amp Comb pH Electrode
DA660CDHF Comb pH Electrode
DA660CD-LC Diff Amp pH Electrode
DA660CD-ORP Diff Amp Comb ORP Electrode
DA661CD Diff Amp Comb pH Electrode
DA661CDHF Diff Amp pH/HF Electrode
DA661CD-ORP Diff Amp Comb ORP Electrode
DA662CD Diff Amp Comb pH Electrode
DA662CDHF Diff Amp pH/HF Electrode
DA662CD-ORP Diff Amp Comb ORP Electrode
DI800 De-Ionized Water, 1 Gal
DINEL-BNC Detachable Lead, BNC,1Meter
DINEL-DINM Detachable Lead, Din-M, 1Meter
DINEL-TL Detachable Lead, 1 Meter
DINEL-TL/4 Detachable Lead, BNC, 4ft
DO1200/H DO Sensor, 12mm Hand Held, TL/30 Inch (with BNC order p/n 971702)
DO1200/H/ DO Sensor, 12mm Hand Held,
DO1200/H2M DO Sensor, 12mm Hand Held, TL/30 Inch with H2M Membrane
DO1200/T DO Sensor, PTFE, 12mm Hand Held, 30 Inch, TL
DO1200/T/ DO Sensor, PTFE, 12mm Hand Held,
DO1200-CAP/H Replacement Cap Only for DO1200/H
DO1200-CAP/H2M Replacement Cap Only for DO1200/H2M
DO1200-CAP/T Replacement Cap Only for DO1200/T
DO1200-KIT/H Replacement Membrane Cartridge,Electrolyte& Inject
DO1200-KIT/H2M Replacement Membrane Cartridge,Electrolyte& Inject
DO1200-KIT/T Replace Membrane Cartridge PTFE, Electrolyte & Inject
DO1200TC/H DO Probe ATC, 12mm, 30 Inch, TL/TL
DO1200TC/H/ DO Probe ATC, 12mm, 10ft, TL/TL
DO1200TC/H2M/ DO Probe ATC, 12mm,  TL/30 inch, BNC
DO1200TC/T DO Probe ATC, 12mm, 30 Inch, TL/TL
DO1200TC/T/ DO Probe ATC, 12mm, 10ft, TL/TL
DO1202 DO1200 Electrolyte 4 ounce bottle
DO500 4-20mA DO Transmitter
DO6001 DO Membrane Replacement Tool
DO6002 DO Electrolyte for DO6200 Series, 500ml
DO6005/H DO Membrane Pack HDPE, 5/Pk for DO6000/6200
DO6005/H2 DO Membrane Pack HDPE-2mil, 5/Pkfor DO6000,6200
DO6005/T DO Membrane Pack, PTFE, 5/Pk for DO6000,6200
DO6016 DO Electrolyte - 1 Gallon
DO6025/H DO Membrane Pack,HDPE,25/Pk for DO6000,6200
DO6025/H2 DO Membrane Pack,HDPE-2 mil,25/Pk for DO6000,6200
DO6025/T DO Membrane Pack, PTFE, 25/Pk for DO6000,6200
DO6050/H Kit, DO Maintenance for 5 Sensors, HDPE for DO64XX ***
DO6050/T Kit, DO6400 Maintenance Kit for 5 Sensors
DO6051/H Kit, DO6400 Maintenance Kit for 25 Sensors
DO6051/T Kit, DO6400 Maintenance Kit for 25 Sensors
DO6052 Kit, DO Sensor Misc Parts
DO6054/T DO6400 Membrane Pack, PTFE, 25/Pk
DO6400/H DO Sensor,HDPE,10K across anode,10ft,TL
DO6400/T DO Sensor, PTFE, 10ft/TL with Accessories
DO6400TC/H DO Sensor, HDPE,10ft (3M), TL, 10K across anode,TC=
DO6400TC/T DO Sensor, PTFE, 10ft (3M), TL, 10K across anode, TC=
DO6441/T DO Sensor, 4-20mA, 10ft/TL with Accessories
DO6442/T DO Sensor, PTFE,10ft/TL with Accessories
DO6442TC/T DO Sensor, PTFE,10ft/TL with Accessories, TC=
DO7002 DO Electrolyte for DO7200 Series, 500ml
DO7050/H DO7400 Maintenance Kit for 5 Sensors
DO7050/T DO7400 Maintenance Kit for 5 Sensors
DO7051/T DO7400 Maintenance Kit for 25 Sensors
DO7400/H DO Sensor, HDPE, Lead Wire Anode,10ft,TL
DO7400/T DO Sensor, PTFE, 10ft/TL with Accessories
DO7400TC/H DO Sensor, HDPE,10ft (3M), TL, Lead Wire anode,TC=
DO7400TC/T DO Sensor, PTFE, 10ft (3M), TL, Lead Wire Anode, TC=
DO7441/H DO Sensor, Molded, HDPE Membrane,4-20mA, 10ft, TL
DO7441/T DO Sensor, PTFE, 10ft/TL with Accessories
DO7442/T DO Sensor Lead Anode, 4-20mA output (0-200% range)
DOKIT/H DO Maintenance Kit for DO6000, HDPE Membranes,Electrolyte,Tool
DOKIT/H2 DO Maint Kit for 971679, HDPE-2mil Membranes,Electrolyte,Tool
DOKIT/T DO Maint Kit for DO6000, PTFE Membranes,Electrolyte,Tool
DOMA-10 DO 420 Transmitter - Range 0-10ppm
DOMA-20 DO 420 Transmitter - Range 0-20ppm
DROP SHIP FEE Special Handling Charge
EA890 TNC to BNR Connector Adapter Assembly
EA891 TNC to 8 Pin Din Adapter Assembly
EA898TC ATC Sensor Holder Non-Metallic, TC=___Only
EA899 Adapter Body, Non-ATC for In-line use with Solution Grnd Pin
EA899TC ATC Sensor Holder, TC=___Only - Use /PT1 or /P1K
EA899TC/CSTM ATC Sensor Holder, TC=
EA899TC/P1K ATC Sensor Holder, TC=P1K
EA899TC/PT1 ATC Sensor Holder, TC=PT1
EC1 Preamp Used with, _________ 
EM800 Unity Gain Amplifier (pH Amp)
EM801 Electronic Module, Differential Amplifier
EM802-ORP 4-20mA Electronic Module
EM802-PH 4-20mA Electronic Module
EXT CABLE Extension Cable - add .85 per foot
EXT TC CABLE Extension Cable - add 2.10 per foot
EXT W CABLE Extension Waterproof Cable - add 1.50 per foot
FC45C pH Detector, 200 microliter
FC47C pH Detector, 50 microliter
FC49K Flow Cell, 50 ul, PVDF
FC50C 1/2 NPT Electrode Flow Cell
FC50P 1/2 NPT Electrode Gland
FC50PU Flow Cell, P8MC8, 170326
FC51K Flow Cell, 200 ul, PVDF
FC51P 1/2 Electrode Gland for S450
FC51PU Flow Cell,  P10MC8, 170147
FC66C CPVC Flow Cell and Gland
FC66P Electrode Gland
FC66TC Flow Cell - ($includes 10ft -)
FC66TC/CSTM Flow Cell - ($includes 10ft)
FC66TC/P1K/10/BNC/SL Flow Cell - P1K, 10ft, BNC/SL
FC66TC/P1K/20/BNC/BW Flow Cell - P1K, 20ft, BNC/BW
FC66TC/P1K/25/BNC/SL Flow Cell - P1K, 25ft, BNC/SL
FC66TC/P1K/25/CSC/BW Flow Cell - P1K, 25ft, CSC/BW
FC66TC/PT1/10/BNC/C3 Flow Cell - PT1, 10ft, BNC/C3
FC66TC/PT1/20/BNC/BW Flow Cell - PT1, 20ft, BNC/BW
FC67C CPVC Flow Cell and Gland, 1
FC67P Mounting Gland for 1"  Pipe
FC67TC Flow Cell - (Price Incl 10ft )
FC67TC/CSTM Flow Cell (Custom TC) -(Price Incl 10ft )
FC68C CPVC Flow Cell and Gland
FC68P Mounting Gland For 2 Pipe
FC68TC Flow Cell - (10ft included)
FC68TC/P1K/25/CSC/BW Flow Cell - P1K, 25ft, CSC/BW
FC71P 3/4 Electrode Gland for 450
FC72 Flow Cell for FCL & CLO2
FC75C 3/4 NPT Electrode Flow Cell
FC75P 3/4 NPT Electrode Gland
FC75PU Flow Cell, P8MC12, 170327
FC75TC Flow Cell/Cable Assy w ATC-
FC800 Flow Cell, 1 1/2" x 1 1/2" Slip CPVC
FC801 Adapter, 1 1/2" Male Slip x Either 1" NPT Female Slip or 32mm Female Slip
FC804 FC800 3/4" with Glued in Reducing Bushing
FC805 FC800 with 1" NPT Threaded Reducer Glued
FC806 FC800 with 1" Slip / Socket Reducer Glued
FC875/S Flow Cell S8000, 3/4" x 3/4" Slip CPVC
FC875/T Flow Cell S8000, 3/4" x 3/4" NPT  CPVC
FC95C Flow Cell, Molded for Toroidal
FCL502 Version 4, Free Chlorine Sensor, 0-2ppm, TL/10ft
FCL505 Version 4, Free Chlorine Sensor, 0-5ppm, TL/10ft
FCL510 Version 4, Free Chlorine Sensor, 0-10 ppm, 10ft/TL
FCLA-4015 Free Chlorine Sensor Version 4 Refill Solution, 2ea, 30ml
FCLA-4016 Version 4, Free Chlorine Replacement Membrane Cap
FCLA-4026 Membrane Cap for FCL402D, 405D & 410D
FCLA-5015 Free Chlorine Sensor Version 5 Refill Solution, 2ea, 30ml
FCLA-5016 Version 5, Free Chlorine Replacement Membrane Cap
FCLA-7000 eXact Chlorine Test Kit (Photometer and Reagents)
FCLA-7001 OPD-1 Reagent Strips, 100/Bottle
FCLA-7002 Free Chlorine High Range Test Strips, 50/Bottle
FCLA-7003 Free Chlorine 2.0ppm Verification Solution, 15 Tests
FM001 Flow Meter, 0.1-1.0 gpm (.5-4.0Lpm)  (over 10 do MO)
GF9030 Preamp Used With Signet 9030
GL90A Preamp Used With -
GL90B Preamp used w/
GLE1 Ground Loop Eliminator - Has to be made
GLE12100 Grounding Probe, 10ft, 3.5mm Phono Plug
GLE275 Grounding Probe, 10ft, 3.5mm Phono Plug
INS012 Insertion Tube, S675, 570148
INS012TC Insert Tube for S675,
INS012TC/CSTM Insert Tube for S675,
INS012TK Insert Tube for S675K,
INS018 Insertion Tube, S676, 570085
INS018TC Insert Tube Assy for S676,
INS024 S677 Insertion Tube 24", 570086
INS024TC S677 Insert Tube SubAssy-
INSK12 Insertion Tube, S675K, PVDF 570080
IS201CD Comb DJ Ammonium ISE, 12mm,
IS201CD/ Comb Ammonium ISE Probe, 12mm Body, 10 ft
IS202CD Combination DJ Chloride ISE Probe, 12mm
IS203CD Comb DJ Fluoride ISE Probe, 12mm,
IS203CD/ Comb DJ Fluoride ISE Probe, 12mm, (10ft )
IS204CD Combination DJ Nitrate ISE Probe, 12mm,
IS205CD Combination DJ Potassiuim ISE Probe, 12mm,
IS221CD Comb Ammonium ISE Probe, 12mm Body
IS222CD Combination Chloride ISE Probe, 12mm Body
IS223CD Combination DJ Fluoride ISE Sensor, 12mm
IS224CD-N Combination DJ Nitrate ISE Probe, 12mm
IS225CD Combination DJ Potassium ISE Probe, 12mm 
LIA Preamp used w/
NIST COND NIST Conductivity Certificate
NIST PH NIST Buffer Certificate
NIST ZOBELL NIST Buffer Certificate
NUT121 S675 White Slip Nut, 270121
OR124 O-RING,FKM,BROWN,270124,S600S
OR126 O-Ring ,FKM, Brown, 270126
OR130 Packing Gland ORing, S675, 270130
OR151 O-Ring for PG234 in S675K & S675TK
OR403 O-Ring, Black FKM for DO6000, 270403
ORPMA ORP Transmitter
PG170 Packing Gland, S675, 170170D
PH-1 pH Meter for iPhone, iPod & iPad
PH1-175 Kit, PH-1 Interface for iPhone, iPod & iPad + S175CD/BNC 
PH1-200 Kit, PH-1 Interface for iPhone, iPod & iPad + S200C/BNC
PH1-293 Kit, PH-1 Interface for iPhone,iPod,iPad+S293C/30K/BNC/2.5
PHAMP-1 Preamplifier, Battery Powered
PHMA pH Transmitter 4-20mA
PRO-CAPS Protective Caps
RET162 Retainer, Stainless, 170162
S100C Comb pH Electrode,
S100C/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S100C-ORP Comb ORP Electrode,
S1010CD pHASE pH Electrode,
S1010CD/ pHASE pH electrode,
S1021CD pHASE Renew pH Electrode,
S1030CD pHASE pH Electrode,
S120C Comb pH Electrode, 
S120C-ORP Comb ORP Electrode,
S150C Comb pH electrode,
S150C/ Comb pH electrode, (10ft Incl)
S150C-ORP Comb ORP Electrode, (up to 3.5ft)
S151C-ORP Comb ORP Electrode, .020" Dia Extended Tip,
S151C-ORP/ Comb ORP Electrode, .020" Dia Extended Tip, (10ft Incl)
S16 Soaker Bottle Solution, 1 Pint
S16G Soaker Bottle Solution, 1 Gal
S17 3.5M KCl/AgCl Solution, 4 oz
S175CD pH Electrode w/Piercing Tip, (3wk for 10+971661 No Print)
S175CD/ pH Electrode w/Piercing Tip, (3wk for 10+971661 No Print)
S175CD/BNC pH Electrode w/Piercing Tip, 30 Inch, BNC    (971661 No Print)
S18 3.5M KCl/AgCl Gel, 6oz (150ml)
S19 Saturated KNO3 Gel, 6oz(150ml)
S20 3.5M KCl Refill Sol, 4 oz.
S200C Comb pH electrode,
S200C/ Comb pH Electrode, (5ft+) Price includes 10ft
S200C/10/BNC Comb pH Electrode,BNC/10FT
S200C/12/BNC Comb pH Electrode, 12ft, BNC
S200C/15/BNC Comb pH Electrode, BNC/15ft
S200C/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S200C/STD Comb pH Electrode, 30 Inch, STD
S200CD Comb pH Electrode, (up to 3.5ft)
S200CD/ Comb pH Electrode, (use for 5ft+, Price includes 10ft)
S200CD/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S200CD-HT Comb pH Electrode,
S200CD-HT/ Comb pH Electrode, (Price includes 10ft)
S200CD-LC Comb pH Electrode,
S200CD-LC/ Comb pH Electrode, (Price includes 10ft)
S200C-HT Comb pH Electrode,
S200C-HT/ Comb pH Electrode,
S200CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
S200CIT/ Comb pH/Calomel Free Electrode,
S200G pH Electrode,
S200R Reference Electrode,
S200R/ Reference Electrode, Pin
S200RD Reference Electrode,
S200RD/ Reference Electrode, Pin
S200RIT Ref/Calomel Free Electrode, Pin
S201C Comb pH Electrode,
S201C/ Comb pH Electrode,
S201CD Comb pH Electrode, (up to 3.5ft)
S201CD/ Comb pH Electrode,
S201CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
S201RD Reference Electrode
S20-BCI 3.5M KCl Refill Sol, 4oz.  Rev AA                               #511469
S20M 3.5M KCl Refill Sol, 4 oz.
S21 Saturated KNO3 Solution, 4 oz.
S210C Comb pH Elect,Uniloc, BNC, Ref=
S210CD Comb pH Electrode,12 Inch, Uniloc, BNC, Ref=
S215G pH Electrode, 1ft, BNC
S217G pH Electrode w L&N Screw Cap
S218R Reference Electrode
S218RD Reference Electrode, Spade Lug, 6 Inch Cable
S219R Reference Electrode
S219RD Reference Electrode, Spade Lug, 12ft
S222C Comb pH Electrode
S222CD Comb pH Electrode
S222CD-HT Comb pH Electrode
S222CD-LC Comb pH Electrode
S222CD-ORP Comb REDOX/ORP Electrode
S222C-ORP Comb REDOX/ORP Electrode
S223C Comb pH Electrode, 12mm, Din Cap
S223CD Comb pH Electrode, 12mm, Din Cap
S223C-ORP Comb ORP Electrode, 12mm, Din Cap
S224C Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
S224CD Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
S224CD-LC Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
S224CD-ORP Comb ORP Electrode, Din 13.5 Cap
S224C-ORP Comb ORP Electrode, Din 13.5 Cap
S237CD Comb pH Electrode w L&N Cap
S247CD Comb pH Electrode, Spade Lug, 12ft Cable
S247CD/20/BNC Comb pH Electrode, 20ft, BNC
S247CD-ORP Comb ORP Electrode
S247CD-ORP/20/BNC Comb ORP Electrode, 20ft, BNC
S249CD Comb pH Electrode, Mini BP, 12 Inch Cable
S252C Comb pH Electrode
S252CD Comb pH Electrode
S26 Soaker Bottle Solution, 1 Qt
S265C Comb pH Electrode, 10ft,
S265CD Comb pH Electrode, 10ft,
S265CD-ORP Comb ORP Electrode, 10ft,
S265C-ORP Comb ORP Electrode, 10ft,
S265C-ORP-AU Comb ORP Electrode, 10ft,
S265C-ORP-HT Comb ORP Electrode, 10ft,
S267C Comb pH Electrode, 10ft,
S267CD Comb pH Electrode, 10ft,
S267CD-LC Comb pH Electrode, 10ft,
S267CD-ORP Comb ORP Electrode, 10ft,
S267CD-ORP-AU Comb ORP Electrode, 10ft,
S267C-ORP Comb ORP Electrode, 10ft, 
S268CD Comb pH Electrode, 10ft,
S268CD-HT Comb pH Electrode, 10ft,
S268CD-ORP Comb ORP Electrode, 10ft,
S269CD Comb pH Electrode, 10ft,
S269CD-ORP Comb ORP Electrode, 10ft,
S271CD Comb pH Electrode, 10ft, (stock see S271CD/10/BNC)
S271CD/10/BNC Comb pH Electrode, 10ft, BNC
S271CD-ORP Comb ORP Electrode, 10ft, (For Stock See S271CD-ORP/10/BNC)
S271CD-ORP/10/BNC Comb ORP Electrode, 10ft, BNC
S272CD Comb pH Electrode, 10ft,  stock use/10/BNC
S272CD/10/BNC Comb pH Electrode, 10ft,  BNC
S272CD-ORP Comb ORP Electrode, 10ft,
S272CD-ORP/10/BNC Comb ORP Electrode, 10ft, BNC 
S272CDTC Comb pH Electrode, 10ft, Advise TC + 2 Connectors
S272CDTC/CSTM Comb pH Electrode, 10ft, Advise TC + 2 Connectors
S272CDTC-LC Comb pH Electrode, 10ft, Advise TC + 2 Connectors
S290C Comb pH/ATC Elect, 30K, BNC/8PINDIN
S291C Comb pH/ATC Electrode
S292C Comb pH/ATC Elect, 30K, BNC/Phono (RCA) (3 weeks)
S293C Comb pH/ATC Elect, Advise TC & 2 Connectors
S293C/ Comb pH/ATC Elect, Advise TC & 2 Connectors
S293C/30K/BNC/2.5 Comb pH/ATC Elect, 30K TC, BNC/2.5mm Phono
S293C/CSTM Comb pH/ATC Elect, Advise TC & 2 Connectors
S293C/CSTM/ Comb pH/ATC Elect, Advise TC & 2 Connectors
S294C Comb pH/ATC Elect, BNC/C3 (3 weeks)
S295C Comb pH/ATC Electrode, 30K, Din-M/4mmBP
S295C/ Comb pH/ATC Electrode, 30K, Din-M/4mmBP, (10ft Incl)
S296C Comb pH/ATC Elect, 4 Pin/No Cbl
S298C Comb pH/ATC Electrode, 10K, BNC/SMPP
S299C Comb pH/ATC Elect, P1K, Din-M/3.5 Phono Plug
S300C Comb pH Electrode
S300C/ Comb pH Electrode
S300C/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S300CD Comb pH Electrode,
S300CD/ Comb pH Electrode, (use for 5ft+, Price includes 10ft)
S300CD-ORP Comb ORP/Electrode,
S300CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
S300C-ORP Comb ORP Electrode,
S350CD Comb pH Electrode,
S350CD/ Comb pH Electrode, ($ includes 10ft)
S350CDHF Comb pH/HF Electrode,
S350CDHF/ Comb pH Electrode,
S350CDHF/CSTM Comb pH/HF Electrode,
S350CD-HM Comb pH Electrode,
S350CD-HM/ Comb pH Electrode,
S350CD-HT Comb pH Electrode,
S350CD-HT/ Comb pH Electrode,
S350CD-LC Comb pH Electrode,
S350CD-LC/ Comb pH Electrode,
S350CD-ORP Comb ORP Electrode,
S350CD-ORP-HT Comb ORP Electrode,
S353CD Comb pH Electrode,  Din Cap
S354CD Comb pH Electrode, Din 13.5mm Cap
S354CDHF Comb pH/HF Electrode, Din 13.5mm Cap
S354CD-ORP Comb ORP Electrode, Din 13.5mm Cap
S405RD Reference Electrode
S420C/BNC Comb pH Electrode, 30 inch cable, BTD BNC, Strantrol Equivalent
S420C/10/BNC Comb pH Electrode, 10 ft cable, BTD BNC, Strantrol Equivalent
S420C-ORP/BNC Comb ORP Electrode, 30 inch cable, BTD BNC, Strantrol Equivalent
S420C-ORP/10/BNC Comb ORP Electrode, 10 ft cable, BTD BNC, Strantrol Equivalent
S450C Comb pH Electrode,
S450C/ Comb pH Electrode,
S450C/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S450C/STD Comb pH Electrode, 30 Inch, STD
S450CD Comb pH Electrode,
S450CD/ Comb pH Electrode,
S450CD/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S450CDHF Comb HF Electrode,
S450CDHF/ Comb HF Electrode,
S450CD-ORP Comb ORP Electrode,
S450CD-ORP/ Comb ORP Electrode,
S450C-ORP Comb ORP Electrode,
S500CD-ORP Comb ORP Electrode,
S500CD-ORP/ Comb ORP Electrode,
S500CD-ORP-HT Comb ORP Electrode,
S500CD-ORP-HT/ Comb ORP Electrode, (10ft Included)
S500CD-ORP-LC Comb ORP Electrode,
S500C-ORP Comb ORP Electrode, (up to 3.5ft)
S500C-ORP/ Comb ORP Electrode, ($ includes 10ft)
S500C-ORP/BNC Comb ORP Electrode, 30 Inch, BNC
S510CD-ORP Comb ORP Electrode,
S510C-ORP Comb ORP Electrode,
S531P REDOX/ORP Electrode, Spade Lug, 6 Inch Cable
S550CD-ORP Comb ORP Electrode,.020" Dia Extended Tip,
S550CD-ORP/ Comb ORP Electrode,.020" Dia Extended Tip,
S550CD-ORP-AU Comb Gold ORP Electrode, Ext Tip, CG, BTD BNC
S550CD-ORP-AU/ Comb Gold ORP Electrode, Ext Tip, CG, BTD BNC, ____ft
S550C-ORP Comb ORP Electrode, .020" Dia Extended Tip, 30 Inch,
S550C-ORP/ Comb ORP Electrode,.020" Dia Extended Tip, 
S550C-ORP/CSTM/ Comb ORP Electrode,.020" Dia Extended Tip, (10ft $ incl)
S550C-ORP-AU Comb Gold ORP Electrode, Ext Tip, CG, BTD BNC
S550C-ORP-AU/ Comb Gold ORP Electrode, Ext Tip, CG, BTD BNC, ____ft
S550C-ORP-AU/CSTM/ Comb Gold ORP Electrode, Ext Tip, CG,
S645CD Comb pH Electrode
S645CDHF Comb pH Electrode
S645CD-HT Comb pH/Reference Electrode
S645CD-LC Comb pH Electrode
S645CD-ORP Comb REDOX/ORP Electrode
S645CD-ORP-HT Comb REDOX/ORP Electrode
S645KD Comb pH Electrode, PVDF
S645KDHF Comb pH Electrode
S645KD-HT Comb pH/Reference PVDF Electrode
S645KD-HT-KNO3 Comb pH Electrode, PVDF
S645KD-KNO3 Comb pH Electrode, PVDF
S645KD-LC Comb pH Electrode, PVDF
S645KD-ORP Comb REDOX/ORP Electrode
S645KD-ORP-HT Comb ORP Electrode
S645KD-ORP-LC Comb ORP Electrode, PVDF
S647 Cable Assy - 2 Connector Advise + Cable
S650CD Comb pH Electrode
S650CDHF Comb pH/HF Electrode - Special order 3wk, Stock= S651CDHF
S650CDHF-HT Comb pH/HF Electrode - Special Order 3wk - Stock = S651CDHF
S650CDHF-LC Comb pH/HF Electrode
S650CDHF-ORP Comb ORP Electrode
S650CD-HT-LC Comb pH Electrode
S650CD-KNO3 Comb pH Electrode
S650CD-LC Comb pH Electrode
S650CD-ORP Comb REDOX/ORP Electrode - Special order 3 wk, Stock=S651CD-ORP
S650CD-ORP-LC Comb pH Electrode
S650CD-ORP-SI Comb REDOX/ORP Electrode
S650CD-SI Comb pH Electrode
S650KD Comb pH Electrode, PVDF
S650KDHF Comb pH Electrode
S650KD-HT Comb pH Electrode, PVDF
S650KD-KNO3 Comb pH Electrode, PVDF
S650KD-LC Comb pH Electrode
S650KD-ORP Comb REDOX Electrode, PVDF
S650KD-ORP-HT Comb ORP Electrode, PVDF
S6510/10/BNC Kit, S651CD + S653/10/BNC
S651CD Comb pH Submersion Electrode with 4-button bottom cap
S651CDHF Comb pH/HF Electrode
S651CDHF-ORP Comb HF/ORP Electrode
S651CD-LC Comb pH Electrode Low Ionic
S651CD-ORP Comb REDOX/ORP Electrode
S651CD-ORP-AU Comb REDOX/ORP Electrode
S653 Cable Assembly - ($ includes 10ft -)
S653/10/BNC Cable Assembly, 10ft (3M), BNC
S653/10/TL Cable Assembly, 10ft (3M), TL
S653/15/BNC Cable Assembly, 15ft (3M), BNC
S653/20/BNC Cable Assembly, 20ft, BNC
S653/25/BNC Cable Assembly, 25ft (7.5M), BNC
S653/25/BTD Cable Assembly, 25ft (7.5M), BTD BNC
S653/25/CSC Cable Assembly, 25ft (7.5M), CSC
S653/25/TL Cable Assembly, 25ft (7.5M), TL
S653/30/BNC Cable Assembly - 30ft (9M), BNC
S653/CSTM Cable Assembly - ($ includes 10ft)
S653/CSTM Cable Assembly - ($ includes 10ft)
S653K Cable Assembly - ($ includes 10ft - )
S653K/10/BNC Cable Assembly - 10ft, BNC
S653K/25/BNC Cable Assembly - 25ft, BNC
S653K/CSTM Cable Assembly - ($ includes 10ft)
S653K/CSTM Cable Assembly - ($ includes 10ft)
S653KW Cable Assembly,
S653TC Cable Assembly - ($ includes 10ft - )
S653TC/CSTM Cable Assembly (Custom TC) -
S653TC/P1K/10/BNC/SL Cable Assembly - P1K, 10ft, BNC/SL
S653TC/P1K/20/BNC/BW Cable Assembly - P1K, 20ft, BNC/SL
S653TC/P1K/25/BNC/SL Cable Assembly - P1K, 25ft, BNC/SL
S653TC/P1K/25/CSC/TL Cable Assembly - P1K, 25ft, CSC/TL
S653TC/P1K/30/CSC/TL Cable Assembly -P1K, 30ft, CSC/TL
S653TC/PT1/10/BNC/C3 Cable Assy 10ft ATC, PT1, BNC/C3
S653TC/PT1/10/BNC/SL Cable Assy 10ft ATC, PT1, BNC/SL
S653TC/PT1/10/BNC/TL Cable Assembly - PT1, 10ft, BNC/TL
S653TC/PT1/20/BNC/BW Cable Assembly - PT1, 20ft, BNC/SL
S653TC/PT1/20/BNC/SL Cable Assembly - PT1, 20ft, BNC/SL
S653TC/PT1/30/BNC/C3 Cable Assy 30ft ATC, PT1, BNC/C3
S653TCW Cable Assembly - ($ includes 10ft)
S653TCW/CSTM Cable Assembly - (Custom TC)
S653TK Cable Assembly - ($ includes 10ft) 
S653TK/CSTM Cable Assembly -
S653TK/PT1/10/BNC/C3 Cable Assy PVDF, 10ft ATC, PT1, BNC/C3
S653TK/PT1/20/BNC/C3 Cable Assembly - PT1/20/BNC/C3
S653W Cable Assembly Waterproof, $ includes 10ft - 
S653W/10/BNC Cable Assembly Waterproof,10ft, BNC
S653W/20/BNC Cable Assembly Waterproof, 20ft, BNC
S653W/25/BNC Cable Assembly Waterproof, 25ft, BNC
S653W/CSTM Cable Assembly Waterproof, ($ includes 10ft)
S653W/CSTM Cable Assembly Waterproof, ($ includes 10ft)
S655CD Comb pH Electrode
S655CD-ORP Comb Redox/ORP Electrode - Special order 3 wk, Stock= S656CD-ORP
S655CD-ORP-AU Comb ORP Electrode, Gold Measuring Surface
S655CD-ORP-HT Comb ORP Electrode
S655KD Comb pH Electrode, PVDF
S655KD-HT Comb pH Electrode, PVDF
S655KD-ORP Comb REDOX Electrode, PVDF
S655KD-ORP-HT Comb Redox Electrode, PVDF
S656CD Comb pH Electrode with 4 Button Bottom Cap
S656CDHF Comb pH Electrode
S656CD-LC Comb pH Electrode Low Ionic
S656CD-ORP Comb Redox/ORP Electrode
S656CD-ORP-AU Comb ORP Electrode, Gold Measuring Surface
S6600/10/BNC Kit, S660CD + FC66P + S653/10/BNC
S660CD Comb pH Electrode
S660CDHF Comb pH Electrode
S660CDHF-HM Comb pH/HF Electrode
S660CD-HM Comb pH Electrode
S660CD-KNO3 Comb pH Electrode
S660CD-LC Comb pH Electrode
S660CD-ORP Comb ORP Electrode
S660CD-ORP-LC Comb ORP Electrode
S660CD-ORP-SI Comb ORP Electrode
S661CD Comb pH Electrode
S661CDHF Comb pH Electrode
S661CD-LC Comb pH Electrode
S661CD-ORP Comb ORP Electrode
S661CD-ORP-LC Comb ORP Electrode
S662CD Comb pH Electrode
S662CDHF Comb pH Electrode
S662CD-HM Comb pH Electrode
S662CD-LC Comb pH Electrode
S662CD-ORP Comb ORP Electrode
S675 Insertion Assembly
S675K Insertion Assembly
S675TC Insertion Assy - ($ includes 10ft- )
S675TC/CSTM Insertion Assy - ($ includes 10ft - )
S675TC/P1K/10/BNC/SL Insertion Assy - PT1, 10ft, BNC/SL
S675TC/PT1/10/BNC/C3 Insertion Assy - PT1, 10ft, BNC/C3
S675TC/UNS/10/BNC/SL Insertion Assy - UNS, 10ft, BNC/SL
S675TK Insertion Assy - ($ includes 10ft - )
S675TK/CSTM Insertion Assy - ($ includes 10ft -)
S676 Insertion Assembly
S676TC Insertion Assy - ($ includes 10ft -)
S676TC/CSTM Insertion Assy (Custom TC)- ($ includes 10ft - )
S677 Insertion Assembly
S677TC Insertion Assy- ($ includes 10ft - )
S677TC/CSTM Insertion Assy- ($ includes 10ft -)
S700C Comb pH Electrode,
S700CD Comb pH Electrode,
S8000CD Comb pH Electrode
S8000CDHF Comb pH Electrode
S8000CD-KNO3 Comb pH Electrode
S8000CD-LC Comb pH Electrode, Low Ionic
S8000CD-ORP Comb REDOX/ORP Electrode    (6+ =3wk)
S8000CD-ORP-AU Comb REDOX/ORP Electrode with Gold Measuring Surface
S8000CD-ORP-KNO3 Comb ORP Electrode
S8100/10/BNC Kit, S8000CD + EA891 + S853/10/BNC
S8100-ORP/10/BNC Kit, S8000CD-ORP + EA891 + S853/10/BNC
S8100TC/10/BNC/TL Kit, S8000CD + EA899TC/P1K + S855/10/BNC/TL
S8200/10/BNC Kit, S8000CD + EA899 + FC800 + S853/10/BNC
S8200-ORP/10/BNC Kit, S8000CD-ORP + EA899 + FC800 + S853/10/BNC
S853 Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts - (10ft incl in price -)
S853/10/BNC Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts, 10ft, BNC
S853/10/TL Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts, 10ft, TL
S853/25/BNC Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts, 25ft, BNC
S853/25/TL Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts, 25ft, TL
S853/CSTM Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts,  FT/Conn
S853/CSTM Cap/Cable with Coax for EA & EM Parts,  FT/Conn
S855 Multi-Conductor Cable Assy, Advise Cable+2 Conn 
S855/10/BNC/TL Multi-Conductor Cable Assy, 10ft, BNC/TL
S855/10/TL/TL Multi-Conductor Cable Assy, 10ft, TL/TL
S855/25/BNC/TL Multi-Conductor Cable Assy, 25ft, BNC/TL
S855/25/TL/TL Multi-Conductor Cable Assy, 25ft, TL/TL
S900C Comb pH Electrode,
S900C/BNC Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
S900CD Comb pH Electrode,
S900CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
S900C-ORP Comb ORP Electrode,
S900RD Reference Electrode
S901C Comb pH Electrode,
SDI Preamp Used with, (Has to be Ordered)
SF1 Fitting, 316SS, 1" Tri-Clover f/12mm Electrodes
SF2 Fitting, 316SS, 2" Tri-Clover f/12mm Electrodes
SG1041CD pHASE Renew pH electrode,
SG1050CD pHASE pH Electrode,
SG1050CD/ pHASE pH Electrode,
SG200C Comb pH Electrode,
SG200C/ Comb pH Electrode,  10ft included in price
SG200CD Comb pH Electrode,
SG200CD/ Comb pH Electrode,  10ft included in price
SG200CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
SG200G pH Electrode, BNC
SG200RD Reference Electrode, PIN
SG201C Comb pH Electrode, 30 Inch, BNC
SG201C/ Comb pH Electrode,
SG201CD Comb pH Electrode,
SG201CD/ Comb pH Electrode,
SG201CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
SG201CIT/ Comb pH/Calomel Free Electrode, 10ft,
SG201R Reference Electrode, PIN
SG201RD Reference Electrode
SG201RIT Ref/Calomel Free Electrode, Pin
SG217G pH Electrode w/ L&N Screw Cap
SG224C Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
SG224CD Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
SG224CD-HT Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
SG224CD-LC Comb pH Electrode, 12mm, Din 13.5 Cap
SG224C-ORP Comb ORP Electrode, Din 13.5 Cap
SG224CT Comb pH Electrode, Din 13.5 Cap, Triple Junction
SG300C Comb pH Electrode,
SG300CD Comb pH Electrode,
SG300CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
SG301C Comb pH Electrode,
SG301C/ Comb pH Electrode,
SG354CD Comb pH Electrode Glass Body, Din 13.5mm Cap
SG360CD Comb pH Electrode,
SG360CD/ Comb pH Electrode,
SG500CD-ORP Comb ORP Electrode,
SG500CD-ORP/ Comb ORP Electrode,
SG500C-ORP Comb ORP Electrode,
SG500C-ORP/ Comb ORP Electrode,
SG701C Comb pH Electrode,
SG900C Comb pH Electrode,
SG900CD Comb pH/Ref Electrode,
SG900CIT Comb pH/Calomel Free Electrode,
SG901C Comb pH Electrode,
SG901RD Reference Electrode, Pin
SSA Preamp Used With,
SSA2 Preamp Used with, - 
TBA Preamp Used With,
TCS2000/P1K/20/TL Toroidal Conductivity Sensor, Polypro w/ 20 ft. Cable
TCS3000 Toroidal Conduct, 20/20, PPO, 20ft, TL/TL, (~*EX CABLE)
TCS3000/P1K/20/TL Toroidal Conduct, 20/20, PPO, P1K,20ft, TL/TL
TCS3000/PT1/20/TL Toroidal Conduct, 20/20, PPO, PT1, 20ft, TL/TL
TCS3020 Toroidal Conduct, 20/30, PPO, 20ft, TL/TL, ($2.65ft 2011)
TCS3020/P1K/20/TL Toroidal Conduct, 20/30, PPO,P1K,20ft,TL/TL
TCS3020/P1K/6/TL Toroidal Conduct, 20/30, PPO,P1K,6ft,TL/TL
TCS3020/PT1/20/TL Toroidal Conduct, 20/30, PPO, PT100, 20ft, TL/TL
TCS3200 Kit, TCS3020/P1K/20/TL/TL + TCSMA + FC95C
TCS3300 Kit, TCS3020/P1K/20/TL/TL + TCSTX + FC95C
TCSMA Toroidal Conductivity Transmitter - Blind
TCSTX Toroidal Conductivity Transmitter w/Display
TDS1000 Conductivity Solution, 1000ppm/1417uS, 1Qt
TDS1000/P Conductivity Solution, 1000ppm/1417uS, 1 Pt.
TDS15 Conductivity Solution, 15ppm/23.8uS, 1Qt
TDS15/G Conductivity Solution, 15ppm/23.8uS, 1Gal
TDS15/P Conductivity Solution, 15ppm/23.8uS, 1 Pt.
TDS150 Conductivity Solution, 150ppm/229uS, 1Qt
TDS150/G Conductivity Solution, 150ppm/229uS, 1 Gal
TDS1500 Conductivity Solution, 1500ppm/2060uS, 1Qt
TDS1500/G Conductivity Solution, 1500ppm/2060uS, 1 Gal.
TDS1500/P Conductivity Solution 1500 ppm, Pt Bottle
TDS15000 Conductivity Solution, 15,000ppm/16,630uS, 1Qt
TDS15000/G Conductivity Solution, 15,000ppm/16,630uS, 1Gal
TDS18 Conductivity Solution,11.4ppm/18uS, 1Qt
TDS30 Conductivity Solution, 30ppm/46.7uS, 1Qt
TDS30/G Conductivity Solution, 30ppm/46.7uS, 1Gal
TDS300 Conductivity Solution, 300ppm/445uS, 1Qt
TDS300/G Conductivity Solution, 300ppm/445uS, 1Gal
TDS300/P Conductivity Solution, 300ppm/445uS, 1Pt
TDS3000 Conductivity Solution, 3000ppm/3900uS, 1Qt
TDS3000/G Conductivity Solution, 3000ppm/3900uS, 1Gal
TDS30000 Conductivity Solution, 30,000ppm/30,100uS,1Qt
TDS500 Conductivity Solution, 500ppm/731uS, 1Qrt
TDS500/G Conductivity Solution,500ppm/731uS,1 Gal
TDS5687 Conductivity Solution, 5687ppm/7000uS, 1Qrt
TDS70 Conductivity Solution, 45ppm/70uS, 1Qt
TDS9523 Conductivity Solution, 9523ppm/10,000uS, 1Qrt
TDS9523/P Conductivity Solution, 9523ppm,10,000uS, 1Pt.
TDSK100 Conductivity Solution,100uS KCl, 1Qt.
TDSK111900 Conductivity Std Solution, 111.9mS (Qt)
TDSK111900/G Conductivity Std Solution, 111.9mS (Gal)
TDSK111900/P Conductivity Std Solution, 111.9mS (Pt)
TDSK18 Conductivity Solution, 8.4ppm/18uS, 1Qt.
TDSK18/G Conductivity Solution, 8.4ppm/18uS, 1Gal
TDSK180 Conductivity Solution, 85.2ppm/180uS, 1Qt
TDSK1800 Conductivity Solution, 901.6ppm/1800uS, 1Qt
TDSK18000 Conductivity Solution,10,289ppm/18000uS,1Qt
TDSK300000 Conductivity Std Solution, 300,000uS (Qt)
TDSK300000/G Conductivity Std Solution, 300,000uS (Gal)
TDSK300000/P Conductivity Std Solution, 300,000uS (Pt)
TDSK340000/G Conductivity Std Solution, 340000uS (Gal)
TDSK58700 Conductivity Std Solution, 58,700uS (Qt)
TDSK58700/G Conductivity Std Solution, 58,700uS (Gal)
TDSK70 Conductivity Solution,32.8ppm/70uS, 1Qt
TDSK700 Conductivity Solution, 340.2ppm/700uS, 1Qt
TDSK7000 Conductivity Solution, 3740ppm/7000uS,1Qt
TDSNA12.5 Conductivity Solution, 6956ppm/12,500uS, 1Qt
TDSNA13.4 Conductivity Solution,7501ppm/13,400uS, 1Qt
TDSNA14 Conductivity Solution,7864.7ppm/14000uS,1Qt
TE12100 Temperature Sensor, TL, TC=
TE225 Temperature Sensor, 10ft/TL, TC=
TE375 Temperature Sensor, 30 Inch, TL, TC=
TNC-KIT Crimp style TNC connector with All Parts, 1 per Bag
TNR-KIT TNR Kit of 10 each 270323 per Bag
TX100 pH-ORP Transmitter
TX2000 pH / mV Transmitter
TX3000 pH / mV Transmitter
U2587 Preamp Used With,
U698-03 Preamp Used With,
UVA Preamp Used With,
V1 Preamp Used With,
V1-LN Preamp Used With L&N 7076 or 7079
V2 Preamp Used With,

Sensorex Vietnam - Đại lý cung cấp cảm biến Sensorex tại Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top