Analytics Knick - Nhà phân phối cảm biến Knick tại Vietnam - TMP Vietnam

Xuất xứ:
Germany
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
TMP là đại lý hãng Knick tại Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP là đại lý hãng Knick tại Vietnam.

Chuyên về các loại cảm biến đo pH, cảm biến đo nồng độ oxi hóa, cảm biến đo điện dẫn, cảm biến điện dung, cảm biến đo nồng độ hòa tan oxigen, cảm biến đo ORP, ...

No. Name of product Order No.
1 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 503N/1-NVPN
2 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 515/1-MS
3 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/1-NMSN
4 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/2-NMSN
5 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/3-NMSN
6 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/1-NVPN
7 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/2-NVPN
8 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/1-AMSN
9 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 554X/2-AMSN
10 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/1-NMSN
11 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/2-NMSN
12 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/3-NMSN
13 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/4-NMSN
14 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/1-NMSN-LABS
15 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/1-NVPN
16 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/2-NVPN
17 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 555X/1-NS8N
18 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 557X/1-NMSN
19 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 557X/2-NMSN
20 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 557X/4-NMSN
21 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 557X/1-NMSH
22 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 557X/2-NMSH
23 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 558X/1-NMSN
24 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 558X/2-NMSN
25 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 558X/1-NVPN
26 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 559X/1-NMSN
27 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 559X/2-NMSN
28 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 560X/1-NMSN
29 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 560
30 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 546X/1-NMSN
31 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 546X/2-NMSN
32 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 571X/1-NMSN
33 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 571X/2-NMSN
34 pH Measurement
pH/ORP Sensors
SE 571X/1-NMSN-LABS
35 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Electrolyte reservoir
ZU 0321
36 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Low-temperature electrolyte –30 °C
3 mol/l KCl electrolyte
ZU 0958
37 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Low-temperature electrolyte –30 °C
3 mol/l KCl electrolyte
ZU 0960
38 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Equipotential bonding electrode incl. 5 m cable
ZU 0073
39 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-003A
40 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-005A
41 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-010A
42 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-015A
43 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-020A
44 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-003NAA
45 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-005NAA
46 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-010NAA
47 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-020NAA
48 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-003XAA
49 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-005XAA
50 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-010XAA
51 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-020XAA
52 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-003NCA
53 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-005NCA
54 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable, Ex (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-003XCA
55 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
Memosens cable, Ex (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-005XCA
56 pH Measurement
Accessories for pH/ORP Measurement
AS 9 cable
ZU 0318
57 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0200/250
58 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0400/250
59 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0400/1000 
60 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0400/3000 
61 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0700/250
62 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0700/1000
63 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0700/3000
64 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0900/250
65 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0900/1000
66 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P0900/3000
67 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-P1200/250
68 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-PSET4
69 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-PSET7
70 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-PSET9
71 pH Measurement
pH/ORP Sensors
CS-PSET479
72 pH Measurement
pH/ORP Sensors
ZU 0317
73 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 615/1-MS
74 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 615/2-MS
75 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 610
76 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 620/1
77 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 604
78 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0278
79 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0743
80 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0645
81 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0569
82 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0570
83 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0589
84 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0590
85 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0660 
86 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 604-MS
87 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 604X-MS
88 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 630
89 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 630-MS
90 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 630N-N1MSYB0M
91 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 630X-MS
92 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 600
93 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0216
94 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0217
95 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0221
96 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0222
97 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 603
98 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0218
99 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0219
100 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 655
101 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 655 X
102 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 655N-GEFFT0AM
103 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 656
104 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 656 X
105 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0344
106 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0343
107 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 1035
108 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 1046
109 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0340N
110 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0341N
111 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
ZU 0342N
112 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 670/C1 
113 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 670/U1
114 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 670/G1
115 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 680N-C1N4U00M
116 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 680X-C1N4U00M
117 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE  680N-V1N4U00M 
118 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE  680X-V1N4U00M
119 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 680N-J2N4U00M
120 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 680X-J2N4U00M
121 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE  680N-K8N4U00M
122 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE  680X-K8N4U00M
123 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 680N-M2N4U00M
124 Conductivity Measurement
2- and 4-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 680X-M2N4U00M
125 Conductivity Measurement
2-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 605N-N1MSFTBM
126 Conductivity Measurement
2-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 605N-Z1MSFTBM
127 Conductivity Measurement
2-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 605N-M1MSFTBM
128 Conductivity Measurement
2-Electrode Sensors and Toroidal Sensors
SE 605H -
129 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-003A
130 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-005A
131 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-010A
132 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
VP6-ST cable
CA/VP6ST-020A
133 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 604
ZU 0743
134 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 605
ZU 0645
135 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 606
ZU 0569
136 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 607
ZU 0570
137 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 608
ZU 0589
138 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 609
ZU 0590
139 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Measuring cable with plug for SE 610
ZU 0660
140 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-003NAA
141 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-005NAA
142 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-010NAA
143 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-020NAA
144 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-003XAA
145 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-005XAA
146 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-010XAA
147 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-020XAA
148 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-003NCA
149 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-005NCA
150 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable, Ex (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-003XCA
151 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Memosens cable, Ex (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-005XCA
152 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Cable with M12 plug, e.g., for SE 670 / SE 680
CA/M12-005NA
153 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Cable with M12 plug, e.g., for SE 670 / SE 681
CA/M12-010NA
154 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Cable with M12 plug, e.g., for SE 670 / SE 682
CA/M12-020NA
155 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Conductivity standard 1.3 µS/cm, KCl
CS-C013K/250
156 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Conductivity standard 15 µS/cm, KCl
CS-C15K/500
157 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Conductivity standard 147 µS/cm, KCl
CS-C147K/500
158 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Conductivity standard 1413 µS/cm, KCl
CS-C1413K/500
159 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Conductivity standard 12.88 MS/cm, KCl
CS-C12880K/500
160 Conductivity Measurement
Accessories for Conductivity Measurement
Calibration certifcate for conductivity sensors
ZU 0320
161 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 715/1-MS
162 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 706/1
163 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 706/2
164 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 706X/1-NMSN
165 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 706X/2-NMSN
166 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 707/1
167 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 707/2
168 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 707X/1-NMSN
169 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 707X/2-NMSN
170 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 707X/3-NMSN
171 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 740/1
172 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 740/2
173 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 740/3
174 Oxygen Measurement
Oxygen Sensors
SE 740/4
175 Accessories for Oxygen Sensors
O2 membrane module, separate for SE 706 / SE 707
ZU 0563
176 Accessories for Oxygen Sensors
O2 membrane kit for SE 706 / SE 707
ZU 0564
177 Accessories for Oxygen Sensors
O2 electrolyte, 25 ml, for SE 706 / SE 707
ZU 0565
178 Accessories for Oxygen Sensors
Interior body for SE 706
ZU 0567
179 Accessories for Oxygen Sensors
Interior body for SE 707
ZU 0568
180 Accessories for Oxygen Sensors
O-ring set, silicone FDA for SE 706 / SE 707
ZU 0679
181 Accessories for Oxygen Sensors
Sensor cap for SE 740
ZU 0914
182 Accessories for Oxygen Sensors
Sensor cap for SE 740, PTFE
ZU 0914/PTFE
183 Accessories for Oxygen Sensors
Maintenance kit for SE 715
ZU 0879
184 Accessories for Oxygen Sensors
Zero oxygen solution, 6 ampoules
ZU 0919
185 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-003NAA
186 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-005NAA
187 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-010NAA
188 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable1) (ferrules)
CA/MS-020NAA
189 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-003XAA
190 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-005XAA
191 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-010XAA
192 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable, Ex1) (ferrules)
CA/MS-020XAA
193 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-003NCA
194 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-005NCA
195 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable, Ex (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-003XCA
196 Accessories for Oxygen Sensors
Memosens cable, Ex (M12 plug, 8-pin)
CA/MS-005XCA
197 Accessories for Oxygen Sensors
Digital cable (M12 plug, 8-pin) for SE 740
CA/M12-005N485
198 Accessories for Oxygen Sensors
Digital cable (M12 plug, 8-pin) for SE 740
CA/M12-010N485
199 Accessories for Oxygen Sensors
Digital cable (M12 extension cord, 8 pins)
CA/M12-010M12-8
200 Accessories for Oxygen Sensors
VP 6-ST cable
CA/VP6ST-003A

Analytics Knick - Nhà phân phối cảm biến Knick tại Vietnam - TMP Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top