Cảm biến khối lượng - Load cell Pavone Sistemi VietNam

Xuất xứ:
Italia
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Name

Vietnames

Model

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

SB

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

65023

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

65083

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

PTA

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

PTS

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

SBR

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

Levermount

Shear beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén

PSD800

Bending beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực gập, uốn cong

ALPHA

Bending beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực gập, uốn cong

BBR

Bending beam load cells

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực gập, uốn cong

BBR-4

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

SB HT

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

C2G1 HT

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

CMH HT

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

PRR HT

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

PSPRX HT

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

TRZ HT

High temperature load cell

Cảm biến lực, cân nặng, load cell chịu nhiệt độ cao

CVS HT

Double-ended shear beam load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén double

DDR

Double-ended shear beam load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén double

PRR

Double-ended shear beam load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén double

MASTERMOUNT

Double-ended shear beam load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén double

PS57

Double-ended shear beam load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén double

DSBZ

Double-ended shear beam load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén double

VC3500

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PS19

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

CB17

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

C2G1 HT

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

CB004

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

CB14

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

C2Z1

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

U2D1

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

C2D1

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PSBM6A

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PSZTL

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

SPI

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PSTA5

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

1260

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

1320

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PS62

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PSTA2

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PS014

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PSLQ

Off center load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện không đồng tâm

PSUP12

Ring type load cell

Thiết bị chuyển đổi lực thành tín hiệu điện kiểu vòng

PSRT

Universal load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén, load cell hai chiều

CVF

Universal load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén, load cell hai chiều

CS20

Universal load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén, load cell hai chiều

CS30

Universal load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén, load cell hai chiều

CVS

Universal load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực kéo nén, load cell hai chiều

PS036

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIS-1

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIS-2

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIS-3

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIS-8

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIS-9

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIS-11

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIM-1

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIMD-1

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

DSA-R

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KOSD

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KIMD-M

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KOSD40

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KOM-1

BLH nobel load cell

Cảm biến cân nặng, cảm biến lực nhiều hướng, load cell đa hướng

KISD-6

Mounting kist

Khung đỡ load cell, phụ kiện gắn load cell

MKX

Mounting kist

Khung đỡ load cell, phụ kiện gắn load cell

LOAD FOOT

Mounting kist

Khung đỡ load cell, phụ kiện gắn load cell

MH Mounting kit

Mounting kist

Khung đỡ load cell, phụ kiện gắn load cell

DE Mounting kit

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 1400

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 1400 AN/RS485 MOD

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 1400 PROFINET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 1400 ETHERNET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 1400 ETHERNET IP

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 1400 ETHERCAT

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

AC1500

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

AT08

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

AT10

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 100/RS485

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 100/ANALOG

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 200/PROFIBUS

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 200/ETHERNET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 200/PROFINET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400/ANALOG

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400/PROFIBUS DP

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400/EHTERNET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400/PROFINET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400/DEVICENET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 500

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 500/ANALOG

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 500/PROFIBUS

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 500/DEVICENET

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400 PBS

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

DAT 400 PBL

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

UWT 600

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

I-BOX 2000

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

E LINK 3000

Weight transmitters

Bộ điều khiển và hiển thị trọng lượng, cân nặng, điều khiển load cell

A.D.SYSTEM

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MCT 1302

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MCT 1302 PROFINET

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MCT 1302 ETHERNET IP

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MCT 1302 ETHERNET

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MCT 1302 ETHERCAT

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 302

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 302/ANALOG

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 302/PROFIBUS

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 302/ETHERNET

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 302/PROFINET

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 102

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

MC 355 TOUCH

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

PSVIS HE 60

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

PSVIS HE 100

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

PKD 2000

Weight indicators

Bộ hiển thị trọng lượng, cân nặng, đầu cân, bộ đọc load cell

PKD 3000

Batching tools

Bộ cài đặt công thức trọng lượng cho load cell

MC 302 BATCH

Batching tools

Bộ cài đặt công thức trọng lượng cho load cell

PKD 3000 BATCH

Atex and stainless steel

Đầu cân chống cháy nổ, bộ điều khiển load cell chống cháy nổ

MCT S 1302

Atex and stainless steel

Đầu cân chống cháy nổ, bộ điều khiển load cell chống cháy nổ

DAT S 4000 (ATEX 2,22)

Atex and stainless steel

Đầu cân chống cháy nổ, bộ điều khiển load cell chống cháy nổ

E 70/2

Atex and stainless steel

Đầu cân chống cháy nổ, bộ điều khiển load cell chống cháy nổ

E 90/1

BLH nobel load instruments

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu giao tiếp load cell với PLC hoặc PC

AST 3P

BLH nobel load instruments

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu giao tiếp load cell với PLC hoặc PC

WST 3

BLH nobel load instruments

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu giao tiếp load cell với PLC hoặc PC

G4

Axle weighing

Trục cân

WWS

Axle weighing

Trục cân

WWSERF

Cảm biến khối lượng - Load cell Pavone Sistemi VietNam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top