Dwyer Vietnam - Đại lý phân phối Dwyer tại Vietnam - TMP Vietnam

Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
TMP là đại lý hãng Dywer tại Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP là đại lý hãng Dwyer tại Vietnam.

Chuyên về đồng hồ áp suất, đồng hồ đo chênh áp, cảm biến áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo lưu lượng, thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn đồng hồ, thiết bị đo mức, bộ ghi dữ liệu, van + actuator, thiết bị kiểm tra độ sạch không khí, ...

STT Tên tiếng vệt Model Hãng Vietnam
1 thiết bị giảm áp  PS114 Dwyer Vietnam
2 thiết bị giảm áp  PS122 Dwyer Vietnam
3 thiết bị giảm áp  PS124 Dwyer Vietnam
4 cảm biến áp suất A-465 Dwyer Vietnam
5 phụ kiện  A-223P-2 Dwyer Vietnam
6 ống nhựa hai cột  A-225 Dwyer Vietnam
7 ống uốn bằng thếp không gỉ A-228 Dwyer Vietnam
8 Magnehelic® Gage Panel Mounting Flange A-286 Dwyer Vietnam
9 Magnehelic® Gage Panel Mounting Flange A-464 Dwyer Vietnam
10 bộ điều khiển áp suất trực tiếp Series 7000 7100-G060 Dwyer Vietnam
11 bộ điều khiển áp suất trực tiếp Series 7000 7100-G100 Dwyer Vietnam
12 bộ điều khiển áp suất trực tiếp Series 7000 7100-G200 Dwyer Vietnam
13 bộ điều khiển áp suất trực tiếp Series 7000 7100-G300 Dwyer Vietnam
14 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F7114N Dwyer Vietnam
15 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F7824N Dwyer Vietnam
16 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8024N Dwyer Vietnam
17 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8124N Dwyer Vietnam
18 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8224N Dwyer Vietnam
19 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8324N Dwyer Vietnam
20 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8424N Dwyer Vietnam
21 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8524N Dwyer Vietnam
22 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8624N Dwyer Vietnam
23 đồng hồ đo áp suất có màng SERIES SGP SGP-F8724N Dwyer Vietnam
24 Series SGO Stainless Steel Schaeffer Gage SGO-F0124N Dwyer Vietnam
25 Series SGO Stainless Steel Schaeffer Gage SGO-F0224N Dwyer Vietnam
26 Series SGO Stainless Steel Schaeffer Gage SGO-F0324N Dwyer Vietnam
27 Series SGO Stainless Steel Schaeffer Gage SGO-F0424N Dwyer Vietnam
28 Series SGO Stainless Steel Schaeffer Gage SGO-F0524N Dwyer Vietnam
29 Series SGO Stainless Steel Schaeffer Gage SGO-F0724N Dwyer Vietnam
30 Thiết bị áp suất thấp  Series LPG4 Dwyer Vietnam
31 Series SGX & SGF Stainless Steel Low Pressure Gage SERIES SGX/SGF Dwyer Vietnam
32 thiết bị đo áp suất trực tiếp  Series 7000B Dwyer Vietnam
33 thiết bị đo áp suất trực tiếp  7100B-G060 Dwyer Vietnam
34 thiết bị đo áp suất trực tiếp  7100B-G100 Dwyer Vietnam
35 thiết bị đo áp suất trực tiếp  7100B-G200 Dwyer Vietnam
36 thiết bị đo áp suất trực tiếp  7100B-G300 Dwyer Vietnam
37 đồng hồ đo áp suất thấp  Series LPG3 Dwyer Vietnam
38 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D0022N Dwyer Vietnam
39 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D8122N Dwyer Vietnam
40 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D8222N Dwyer Vietnam
41 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D8422N Dwyer Vietnam
42 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D8622N Dwyer Vietnam
43 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D8822N Dwyer Vietnam
44 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG3-D9922N Dwyer Vietnam
45 thiết bị đo áp suất ba chiều  Series TRI Dwyer Vietnam
46 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-100-25E Dwyer Vietnam
47 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-100-50 Dwyer Vietnam
48 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-100-50L Dwyer Vietnam
49 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-200-25E Dwyer Vietnam
50 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-200-50 Dwyer Vietnam
51 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-200-50L Dwyer Vietnam
52 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-60-25E Dwyer Vietnam
53 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-60-50 Dwyer Vietnam
54 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-60-50L Dwyer Vietnam
55 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-75-25E Dwyer Vietnam
56 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-75-50 Dwyer Vietnam
57 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI-75-50L Dwyer Vietnam
58 thiết bị đo áp suất không khí  Series SGC2 Dwyer Vietnam
59 đồng hồ đo áp suất công nghiệp Series SG1  Dwyer Vietnam
60 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B10121N Dwyer Vietnam
61 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B10321N Dwyer Vietnam
62 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B10421N Dwyer Vietnam
63 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B10521N Dwyer Vietnam
64 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B10621N Dwyer Vietnam
65 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B10721N Dwyer Vietnam
66 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG1-B11021N Dwyer Vietnam
67 đồng hồ đo áp suất công nghiệp  SERIES SG3 Dwyer Vietnam
68 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B10121N Dwyer Vietnam
69 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B10321N Dwyer Vietnam
70 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B10421N Dwyer Vietnam
71 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B10521N Dwyer Vietnam
72 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B10621N Dwyer Vietnam
73 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B10721N Dwyer Vietnam
74 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SG3-B11021N Dwyer Vietnam
75 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SERIES SGY Dwyer Vietnam
76 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D10122N Dwyer Vietnam
77 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D10322N Dwyer Vietnam
78 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D10422N Dwyer Vietnam
79 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D10522N Dwyer Vietnam
80 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D10622N Dwyer Vietnam
81 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D10722N Dwyer Vietnam
82 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D11022N Dwyer Vietnam
83 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D11122N Dwyer Vietnam
84 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGY-D11222N Dwyer Vietnam
85 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SERIES SGZ Dwyer Vietnam
86 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D10122N Dwyer Vietnam
87 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D10322N Dwyer Vietnam
88 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D10422N Dwyer Vietnam
89 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D10522N Dwyer Vietnam
90 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D10622N Dwyer Vietnam
91 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D10722N Dwyer Vietnam
92 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D11022N Dwyer Vietnam
93 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D11122N Dwyer Vietnam
94 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SGZ-D11222N Dwyer Vietnam
95 đồng hồ đo áp suất công nghiệp SERIES UGI Dwyer Vietnam
96 Series UGI Utility Gage UGI-B10141N Dwyer Vietnam
97 Series UGI Utility Gage UGI-B10341N Dwyer Vietnam
98 Series UGI Utility Gage UGI-B10441N Dwyer Vietnam
99 Series UGI Utility Gage UGI-B10541N Dwyer Vietnam
100 Series UGI Utility Gage UGI-B10641N Dwyer Vietnam
101 Series UGI Utility Gage UGI-B10741N Dwyer Vietnam
102 Series UGI Utility Gage UGI-B11041N Dwyer Vietnam
103 Utility Pressure Gage UGK-D10122N Dwyer Vietnam
104 Utility Pressure Gage UGK-D10322N Dwyer Vietnam
105 Utility Pressure Gage UGK-D10422N Dwyer Vietnam
106 Utility Pressure Gage UGK-D10522N Dwyer Vietnam
107 Utility Pressure Gage UGK-D10622N Dwyer Vietnam
108 Utility Pressure Gage UGK-D10722N Dwyer Vietnam
109 Utility Pressure Gage UGK-D11022N Dwyer Vietnam
110 Series UGJ Utility Gage SERIES UGJ Dwyer Vietnam
111 Series UGJ Utility Gage UGJ-C10121N Dwyer Vietnam
112 Series UGJ Utility Gage UGJ-C10321N Dwyer Vietnam
113 Series UGJ Utility Gage UGJ-C10421N Dwyer Vietnam
114 Series UGJ Utility Gage UGJ-C10521N Dwyer Vietnam
115 Series UGJ Utility Gage UGJ-C10621N Dwyer Vietnam
116 Series UGJ Utility Gage UGJ-C10721N Dwyer Vietnam
117 thiết bị đo áp suất ba chiều  Series TRI2 Dwyer Vietnam
118 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI2-100-25E Dwyer Vietnam
119 thiết bị đo áp suất ba chiều  TRI2-200-25E Dwyer Vietnam
120 thiết bị sơ cấp giảm độ rung  Series 765 Dwyer Vietnam
121 Series SG5 Contractor Gage SERIES SG5 Dwyer Vietnam
122 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0122N Dwyer Vietnam
123 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0322N Dwyer Vietnam
124 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0422N Dwyer Vietnam
125 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0522N Dwyer Vietnam
126 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0622N Dwyer Vietnam
127 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0722N Dwyer Vietnam
128 Series SG5 Contractor Gage SG5-G0822N Dwyer Vietnam
129 đồng hồ đo áp suất thấp  Series LPG5 Dwyer Vietnam
130 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG5-D8022N Dwyer Vietnam
131 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG5-D8122N Dwyer Vietnam
132 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG5-D8222N Dwyer Vietnam
133 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG5-D8422N Dwyer Vietnam
134 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG5-D8622N Dwyer Vietnam
135 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG5-D8822N Dwyer Vietnam
136 đồng hồ đo áp suất thấp  Series LPG4 Dwyer Vietnam
137 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7122N Dwyer Vietnam
138 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7222N Dwyer Vietnam
139 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7322N Dwyer Vietnam
140 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7422N Dwyer Vietnam
141 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7522N Dwyer Vietnam
142 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7622N Dwyer Vietnam
143 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7722N Dwyer Vietnam
144 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7822N Dwyer Vietnam
145 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D7922N Dwyer Vietnam
146 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8022N Dwyer Vietnam
147 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8122N Dwyer Vietnam
148 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8222N Dwyer Vietnam
149 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8322N Dwyer Vietnam
150 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8422N Dwyer Vietnam
151 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8522N Dwyer Vietnam
152 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8622N Dwyer Vietnam
153 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8722N Dwyer Vietnam
154 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D8922N Dwyer Vietnam
155 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D9022N Dwyer Vietnam
156 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D9122N Dwyer Vietnam
157 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D9322N Dwyer Vietnam
158 đồng hồ đo áp suất thấp  LPG4-D9422N Dwyer Vietnam
159 bộ chỉ báo lưu lượng  Series SFI-100 & SFI-300 Dwyer Vietnam
160 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-1 Dwyer Vietnam
161 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-1/2 Dwyer Vietnam
162 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-1/4 Dwyer Vietnam
163 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-1-1/2 Dwyer Vietnam
164 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-1-1/4 Dwyer Vietnam
165 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-2 Dwyer Vietnam
166 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-3/4 Dwyer Vietnam
167 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-100-3/8 Dwyer Vietnam
168 Series 500 Sight Window SFI-500B-1-1/2 Dwyer Vietnam
169 Series 500 Sight Window SFI-500B-1-1/4 Dwyer Vietnam
170 Series 500 Sight Window SFI-500B-2 Dwyer Vietnam
171 Series 500 Sight Window SFI-500B-3/4 Dwyer Vietnam
172 Series 550 Sight Window Series 550 Dwyer Vietnam
173 Series 550 Sight Window SFI-550-1 Dwyer Vietnam
174 Series 550 Sight Window SFI-550-1/2 Dwyer Vietnam
175 Series 550 Sight Window SFI-550-1/4 Dwyer Vietnam
176 Series 550 Sight Window SFI-550-1-1/2 Dwyer Vietnam
177 Series 550 Sight Window SFI-550-1-1/4 Dwyer Vietnam
178 Series 550 Sight Window SFI-550-2 Dwyer Vietnam
179 Series 550 Sight Window SFI-550-3/4 Dwyer Vietnam
180 Series 550 Sight Window SFI-550-3/8 Dwyer Vietnam
181 bộ chỉ báo lưu lượng  Series SFI-300F Dwyer Vietnam
182 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-350FCS-1-1/2 Dwyer Vietnam
183 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-350FCS-2 Dwyer Vietnam
184 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-350FCS-3 Dwyer Vietnam
185 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-350FCS-4 Dwyer Vietnam
186 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-350FCS-6 Dwyer Vietnam
187 bộ chỉ báo lưu lượng  Series SFI-400 Dwyer Vietnam
188 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-400CI-1 Dwyer Vietnam
189 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-400CI-1-1/2 Dwyer Vietnam
190 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-400CI-1-1/4 Dwyer Vietnam
191 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-400CI-2 Dwyer Vietnam
192 bộ chỉ báo lưu lượng  Series SFI-700 Dwyer Vietnam
193 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-1 Dwyer Vietnam
194 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-1/2 Dwyer Vietnam
195 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-1/4 Dwyer Vietnam
196 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-1-1/2 Dwyer Vietnam
197 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-1-1/4 Dwyer Vietnam
198 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-3/4 Dwyer Vietnam
199 bộ chỉ báo lưu lượng  SFI-700-3/8 Dwyer Vietnam
200 Thiết bị đo lưu lượng khí  Series GFM Dwyer Vietnam
201 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1101 Dwyer Vietnam
202 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1102 Dwyer Vietnam
203 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1103 Dwyer Vietnam
204 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1104 Dwyer Vietnam
205 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1105 Dwyer Vietnam
206 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1106 Dwyer Vietnam
207 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1107 Dwyer Vietnam
208 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1108 Dwyer Vietnam
209 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1109 Dwyer Vietnam
210 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1111 Dwyer Vietnam
211 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1131 Dwyer Vietnam
212 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1133 Dwyer Vietnam
213 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1142 Dwyer Vietnam
214 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1143 Dwyer Vietnam
215 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1144 Dwyer Vietnam
216 Thiết bị đo lưu lượng khí  GFM-1145 Dwyer Vietnam
217 Bộ điều khiển lưu lượng khí Series GFC Dwyer Vietnam
218 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1101 Dwyer Vietnam
219 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1102 Dwyer Vietnam
220 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1103 Dwyer Vietnam
221 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1101 Dwyer Vietnam
222 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1102 Dwyer Vietnam
223 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1103 Dwyer Vietnam
224 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1104 Dwyer Vietnam
225 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1105 Dwyer Vietnam
226 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1106 Dwyer Vietnam
227 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1107 Dwyer Vietnam
228 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1108  Dwyer Vietnam
229 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1109 Dwyer Vietnam
230 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1111 Dwyer Vietnam
231 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1131 Dwyer Vietnam
232 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1133 Dwyer Vietnam
233 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1142 Dwyer Vietnam
234 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1143 Dwyer Vietnam
235 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1144 Dwyer Vietnam
236 Bộ điều khiển lưu lượng khí GFC-1145 Dwyer Vietnam
237 bộ điều khiển quy tình  Series 1500 Dwyer Vietnam
238 bộ điều khiển quy tình  series 2600 Dwyer Vietnam
239 bộ điều khiển quy tình  series 2500 Dwyer Vietnam
240 bộ điều khiển quy tình  series 16A Dwyer Vietnam
241 bộ điều khiển quy tình  series 8600 Dwyer Vietnam
242 bộ điều khiển quy tình  series 32B Dwyer Vietnam
243 bộ điều khiển quy tình  series 4B Dwyer Vietnam
244 bộ điều khiển quy tình  SERIES 16B Dwyer Vietnam
245 bộ điều khiển quy tình  SERIES 8C Dwyer Vietnam
246 bộ điều khiển quy tình  SERIES32A Dwyer Vietnam
247 bộ điều khiển quy tình  SERIES 16L Dwyer Vietnam
248 bộ điều khiển quy tình  SERIES 32DZ Dwyer Vietnam
249 bộ điều khiển quy tình  SERIES 8B Dwyer Vietnam
250 bộ điều khiển quy tình  SERIES 16C Dwyer Vietnam
251 bộ điều khiển quy tình  SERIES 4C Dwyer Vietnam
252 bộ điều khiển quy tình  SERIES SCD Dwyer Vietnam
253 bộ điều khiển quy tình  SERIES SCD-8 Dwyer Vietnam
254 bộ điều khiển quy tình  SERIES 16G, 8G, 4G Dwyer Vietnam
255 đồng hồ đo nhiệt độ  DKT-1 Dwyer Vietnam
256 đồng hồ đo nhiệt độ  472A-1 Dwyer Vietnam
257 bộ ghi nhiệt độ  A-709 Dwyer Vietnam
258 bộ ghi nhiệt độ  652-0 Dwyer Vietnam
259 bộ ghi nhiệt độ  series 650 Dwyer Vietnam
260 bộ ghi nhiệt độ  series 651 Dwyer Vietnam
261 bộ ghi nhiệt độ  series659 Dwyer Vietnam
262 bộ ghi nhiệt độ  series BTO Dwyer Vietnam
263 bộ ghi nhiệt độ  SERIES TTE Dwyer Vietnam
264 bộ ghi nhiệt độ  SERIES HHT Dwyer Vietnam
265 bộ ghi nhiệt độ  SERIES TTW Dwyer Vietnam
266 bộ ghi nhiệt độ  SERIES BTT Dwyer Vietnam
267 bộ ghi nhiệt độ  SERIES BTT-E/N Dwyer Vietnam
268 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES RTD Dwyer Vietnam
269 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES AVG Dwyer Vietnam
270 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TS-PROBES Dwyer Vietnam
271 cảm biến đo nhiệt đo  Series 5 Dwyer Vietnam
272 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES 6 Dwyer Vietnam
273 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES 8 Dwyer Vietnam
274 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES 7 Dwyer Vietnam
275 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES 9 Dwyer Vietnam
276 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES D Dwyer Vietnam
277 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES EC Dwyer Vietnam
278 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES P Dwyer Vietnam
279 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES W Dwyer Vietnam
280 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES T Dwyer Vietnam
281 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES ILA Dwyer Vietnam
282 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES O-4 Dwyer Vietnam
283 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES CC1 Dwyer Vietnam
284 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES S2-2 Dwyer Vietnam
285 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES S2-4 Dwyer Vietnam
286 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES I2-4 Dwyer Vietnam
287 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES I2-1 Dwyer Vietnam
288 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES IE-2 Dwyer Vietnam
289 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES WTP Dwyer Vietnam
290 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES WTP-R Dwyer Vietnam
291 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES WTP-W Dwyer Vietnam
292 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE-W, TE-WSS Dwyer Vietnam
293 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE Dwyer Vietnam
294 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES M Dwyer Vietnam
295 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES S2-1 Dwyer Vietnam
296 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE-A Dwyer Vietnam
297 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE-OND/TE-RND/TE-OSA Dwyer Vietnam
298 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE-SNW Dwyer Vietnam
299 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE-E/N Dwyer Vietnam
300 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES TE-I Dwyer Vietnam
301 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES 4 Dwyer Vietnam
302 cảm biến đo nhiệt đo  SERIES R Dwyer Vietnam
303 cảm biến đo nhiệt đo  Series RTD Dwyer Vietnam
304 Hazardous Rated Series AT1ADPS Dwyer Vietnam
305 Hazardous Rated Series AT21823 Dwyer Vietnam
306 Hazardous Rated Series AT2DH3 Dwyer Vietnam
307 Hazardous Rated Series AT23000MR/3000MRS Dwyer Vietnam
308 Hazardous Rated Series AT3A3000 Dwyer Vietnam
309 thiết bị cảm biến  Series SGC Dwyer Vietnam
310 thiết bị cảm biến  Series DCG Dwyer Vietnam
311 thiết bị cảm biến  Series PTGB Dwyer Vietnam
312 thiết bị cảm biến  Series SSD & SSL Dwyer Vietnam
313 thiết bị cảm biến  Series SGL Dwyer Vietnam
314 thiết bị cảm biến  Series SGK Dwyer Vietnam
315 thiết bị cảm biến  Series SG3A Dwyer Vietnam
316 thiết bị cảm biến  Series UGB Dwyer Vietnam
317 thiết bị cảm biến  Series BTG Dwyer Vietnam
318 thiết bị cảm biến  Series ES Dwyer Vietnam
319 thiết bị cảm biến  Series LPG1 Dwyer Vietnam
320 thiết bị cảm biến  Series FBG Dwyer Vietnam
321 thiết bị cảm biến  Series PPMG Dwyer Vietnam
322 thiết bị cảm biến  Series LPG2 Dwyer Vietnam
323 thiết bị cảm biến  Series SAEG Dwyer Vietnam
324 thiết bị cảm biến  Series UGE Dwyer Vietnam
325 thiết bị cảm biến  Series TPG Dwyer Vietnam
326 thiết bị cảm biến  Series TEFG Dwyer Vietnam
327 thiết bị cảm biến  Series CLG Dwyer Vietnam
328 thiết bị cảm biến  Series UGF Dwyer Vietnam
329 bộ điều khiển Process Series CT40/50 Dwyer Vietnam
330 bộ điều khiển Process Series 1300 Dwyer Vietnam
331 bộ điều khiển Process Series PM706 Dwyer Vietnam
332 bộ điều khiển Process Series LCL108/LCL108J Dwyer Vietnam
333 bộ điều khiển Process Series MSC Dwyer Vietnam
334 bộ điều khiển Process Series LCT016 Dwyer Vietnam
335 bộ điều khiển Process Series MSP Dwyer Vietnam
336 bộ điều khiển Process Series LCT116 Dwyer Vietnam
337 bộ điều khiển Process Series KFD0 Dwyer Vietnam
338 thiết bị ghi nhớ giữ liệu Series SLU Dwyer Vietnam
339 thiết bị ghi nhớ giữ liệu UPA-130 Dwyer Vietnam
340 thiết bị ghi nhớ giữ liệu BFA Dwyer Vietnam
341 thiết bị ghi nhớ giữ liệu GFD Dwyer Vietnam
342 thiết bị ghi nhớ giữ liệu SLU Dwyer Vietnam
343 Valves bướm  Series BFV Dwyer Vietnam
344 Series BV3HL-3A Three-Piece Sanitary Ball Valve Series BV3HL-3A Dwyer Vietnam
345 Series 2BVS Three Piece Stainless Steel Ball Valve Series 2BVS Dwyer Vietnam
346 Valves bi đồng thau Series BV2MB Dwyer Vietnam
347 Valves Series BV3-TC Dwyer Vietnam
348 Valves Series SAV-SSC Dwyer Vietnam
349 Valves Series SAV-SF Dwyer Vietnam
350 Valves bi  Series BV3HL Dwyer Vietnam
351 Valves Series 36R Dwyer Vietnam
352 Valves Series ABV Dwyer Vietnam
353 thiết bị từ động hai mảnh Series BV2 Dwyer Vietnam
354 Valves Series 3BV3 Dwyer Vietnam
355 Valves tự động  Series 3ABV Dwyer Vietnam
356 Valves Series EVA Dwyer Vietnam
357 Valves Series GV1 Dwyer Vietnam
358 Valves Series GV2-GV3 Dwyer Vietnam
359 Valves Series EPT-1 Dwyer Vietnam
360 Valves Series BV3-3A Dwyer Vietnam
361 Valves Series ABFV Dwyer Vietnam
362 Valves Series TBV2 Dwyer Vietnam
363 Valves Series TBV Dwyer Vietnam
364 Valves Series SCV Dwyer Vietnam
365 Valves Series FPV Dwyer Vietnam
366 Valves Series BCV Dwyer Vietnam
367 Valves Series BV2-F1 Dwyer Vietnam
368 Valves Series TDST Dwyer Vietnam
369 Valves Series RPV Dwyer Vietnam
370 Valves Series 3BV2 Dwyer Vietnam
371 Valves Series 3BV2FH Dwyer Vietnam

Dwyer Vietnam - Đại lý phân phối Dwyer tại Vietnam - TMP Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top