Koganei VietNam - Đại lý phân phối thiết bị Koganei tại VietNam

Xuất xứ:
Japan
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CS3MA

 

(CS 3MA 5-30VDC)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180-4E1-J62/DC24V

 

(180-4E1-J62 0.15-0.7Mpa)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180-4E1-83-PLL-DC24V

 

(180-4E1-83-PLL)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: MGAS20x30-L

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: MGAS20x70-L

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: MED07-E2-E/DC24V

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CDALS40X30 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CDALS40X14 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CDAL40X15

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CDADS32X35 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CDADS25X10-B

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

JA10AA-PS/DC24V (completed code)

 

(JA10AA-PS-D4)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

DA20x50-A

 

Code Daniel: DA20*50-A

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

RAN20-180-4 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

DA20x50-A 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

RAN20-180-4 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA63*75-8B-8E-Y (DA63x75-8B-8E-Y)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: DDA80*50 (DDA80x50)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA63x10-G-W

 

Note: Pls recheck code

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS50*15 (CDAS50x15)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS40*30-G (CDAS40x30-G)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS63*40-G (CDAS63x40-G)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA50*50-8B (DA50x50-8B)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA63*100 (CDA63x100)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA63*40 (CDA63x40)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CCDA40*150-B-G (CCDA40x150-B-G)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA63x10-G-W

 

Note: Pls recheck code

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS50*15 (CDAS50x15)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA50*100 (CDA50x100)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS63*50-B (CDAS63x50-B)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA63*20-B (CDA63x20-B)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA63*20-B (CDA63x20-B)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CCDA63*200-G (CCDA63x200-G)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS40*15 (CDAS40x15)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS100*45-B (CDAS100-45-B)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS50*60 (CDAS50x60)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS40*75 (CDAS40x75)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: SGDAQ50*20 (SGDAQ50x20)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA32*15-G (CDA32x15-G)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: SGDAQ32*150 (SGDAQ32x150)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAD63x20-G-W

 

Note: Pls recheck code

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Air Cylinder

 

Code: RAPS10-360-D

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Code: PBDAS10*125-A (PBDAS10x125-A)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Code: PBDAS16*75 (PBDAS16X75)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Hydro Checker

 

Code: HC-3

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Limit Switch

 

Code: PBDAS16*150-A ( PBDAS16X150-A)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Regulator

 

Code: FR300-02-A-36W

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Shock Absorber

 

Code: KSHJ20*16-02 (KSHJ20X16-02)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Air Cylinder

 

Code: CBDA25*10 (CBDA25X10)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Air Cylinder

 

Code: DA40*250-A-3 (DA40250-A-3)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Air Cylinder

 

Code: MBDAS6*8 (MBDAS6X8)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Controller

 

Code: KSC21

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Limit Switch

 

Code: CDAS16*10 (CDAS16X10)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Pressure Gauge

 

Code: GS1-50-DL-T

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Pressure Gauge

 

Code: GS520

 

Note: Discontinued

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Speed Regulator

 

Code: RB-2460

 

Note: Discontinued

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Valve

 

Code: 280-4E1(DC24V)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS80*25

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: VA250A

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 050LE1-01-SR

 

Pls confirmed the voltage AC100/200V

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

DA40*50

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

DV25*30

 

Pls confirm the voltage DC24V/AC100V/AC200V

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

VPS062-4E1-70-DC24V

 

Code confirmed

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180-4E1-PSL

 

(180-E41-PSL) 

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: VA250A

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 181E1-AC200V

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAT32*5*10

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: TBDA10*40

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: TBDA10*40

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: CS4MB

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: MED07-E2-E-DC24V

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: KSHE6X10

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: RDN100-J4

Koganei  Vietnam, đại lý Koganei VietNam

BDALS6X10

 

Air Cylinder

Koganei  Vietnam, đại lý Koganei VietNam

2 CBDAS25X10-B-7

Koganei  Vietnam, đại lý Koganei VietNam

030-4E1-AC100V ( correct code)

Koganei  Vietnam, đại lý Koganei VietNam

BDALS6X10

 

Air Cylinder

Koganei  Vietnam, đại lý Koganei VietNam

2 CBDAS25X10-B-7

Koganei  Vietnam, đại lý Koganei VietNam

030-4E1-AC100V ( correct code)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: 180-4E2-PSL-DC24V

 

Weight: 1600 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: 110-4E2-PSL-DC24V

 

Weight: 2600 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: 180E1-PSL-DC24V

 

Weight: 1100 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: 110-4E1-PSL-DC24V

 

Weight: 1600 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: 110-4E1-PSL-DC24V

 

Weight: 1700 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: FR600-03

 

Wieght: 600 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: PBDATS16X45X30

 

Weight: 150 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CBDAS25X10-B-7

 

Weight: 350 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: CDADS16X25-B-22W

 

Weight: 200 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Model: 110E1-PSL-DC24V

 

Weight: 850 gram

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 110-4E2-PSL (110-4E2-PSL)

 

(24VDC)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180E1-PSL-DC24V

 

(180E1-PSL)

Koganei Vietnam, đại lý Koganei VietNam

Code: 110-4E1-PSL-DC24V

 

(110-4E1-PSL(24VDC))

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: FR600-03

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: PBDATS16*45*30 (PBDATS16x45x30)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CBDAS25*10-B-7 (CBDAS25x10-B-7)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CDADS16*25-B-22W

 

(Code: CDADS16x25-B)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180-4E2-PSL

 

(24VDC)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CDADS32X35

 

(Cylinder CDADS32x55)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: 243-4E2-17W-24VDC

 

(Model: 243-4E2-17W)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAC 20X25

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: C191W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

180-4E1-83-PLL-L1

 

DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: AFDPGL-18-ZE135A1

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS16X10-B

 

Air Cylinder

 

Weight: 2.8 kg 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS20X35

 

Air Cylinder

 

Weight: 2-5 kgs

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: MED07-E2-E-DC24V

 

Weight: 0.5 kg

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: PBDAS-16x150 (P B D A S -16x150)  

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: NHBDPA-20 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: NHBDPG-16 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ORV-16X250 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: ORC10x125-L-ZG530B2

 

(Code: ORC10x125-L-2G530B2) 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ORV-16X150 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: T-CDAS50X200

 

Note: Please confirm the code

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZG530B 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAD25*60

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAC40*170

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA20*45

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CJL-8*1

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: MGAS8*20-R

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 200-4E1/AC110V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS16X10-B

 

Air Cylinder

 

Weight: 2.8 kg 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS20X35

 

Air Cylinder

 

Weight: 2-5 kgs

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: MED07-E2-E-DC24V

 

Weight: 0.5 kg

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: 050-4E1-01-LF-DC24V

 

Weight: 0.5 kg / pcs

 

(050-4E1-01-LF 24VDC)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZS10X50 (ZS10*50)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: X88M-ED

 

STN1:FMC-T100

 

STN2-5: FMX110-4E1-DC24V

 

STN6: FMX110-4KE2-DC24V

 

STN7: FMX113-4KE2-DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

110-4E1-83-DC24V

 

(Code: 110-4E1-83)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

110-4E1-83-AC100V

 

(Code: 110-4E1-83)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Filter regulator

 

FR-150-02

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Solenoid valves

 

062E1-2-21-DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: ZG530A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: ZG530A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: SGDAK16X30-RL (SGDAK 16x30-RL)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: 243-4E2-17W-24VDC

 

(Model: 243-4E2-17W)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAC 20X25

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: C191W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

180-4E1-83-PLL-L1

 

DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: AFDPGL-18-ZE135A1

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS16X10-B

 

Air Cylinder

 

Weight: 2.8 kg 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS20X35

 

Air Cylinder

 

Weight: 2-5 kgs

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: MED07-E2-E-DC24V

 

Weight: 0.5 kg

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAD25*60

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAC40*170

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA20*45

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: ZG530A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: ZG530A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: SGDAK16X30-RL (SGDAK 16x30-RL)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA20X125 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: RAN20-180-4 (Ran 20-180-4)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Air Cylinder

 

Code: DA20x50 (DA 20x50)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Pressure Gauge

 

Code: GP3P-40 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

110-4E1-DC24V

 

Note: DC24V was just our assumption. :Please check voltage.

 

(Code: 110-4E1)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Air Cylinder

 

Code: PBDA10X30 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 2503V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Filter regulator

 

FR-150-02

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Solenoid valves

 

062E1-2-21-DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: W240-4E2-L (24VDC)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: DDA50x35-227W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Solenoid valve

 

F10T1-PL-DC24V

 

1set=4solenoid + sole

 

(F10T1-PL )

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

NSA10x15

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

MGA12x50-R-MSF-ZE1

 

Note: Please confirm the code

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Correct: MGAPS8X20-R-ZE135A2

 

(MAGAPS8x20-R-ZE135A2)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

MGA12x50-L-MSF-ZE1

 

Note: Please confirm the code

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Correct: MGAPS8X20-L-ZE135A2

 

(MAGAPS8x20-L-ZE135A2)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

NSA10x15

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Air valve

 

Model: 250-4H 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

NSA10x15

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

MGA12x50-R-MSF-ZE1

 

Note: Please confirm the code

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Correct: MGAPS8X20-R-ZE135A2

 

(MAGAPS8x20-R-ZE135A2)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

MGA12x50-L-MSF-ZE1

 

Note: Please confirm the code

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Correct: MGAPS8X20-L-ZE135A2

 

(MAGAPS8x20-L-ZE135A2)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

NSA10x15

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: SGDAQ 20X60

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Valve solenoid 5/2"

 

W240-4E1-L-4W DC24V 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder Koganei

 

JDAF 40x20B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder Koganei

 

SGDAQ 20X60

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: KSHJ20x16C-01

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 100E1-LF-AC200V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 250-4H

 

Note: Standard code

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Valve solenoid 5/2"

 

W240-4E1-L-4W DC24V 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder Koganei

 

JDAF 40x20B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder Koganei

 

SGDAQ 20X60

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: CCDAS20-100

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

CCDAS20*100

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam 

SC6-M5MA

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam 

501E1 

 

AC100V/AC200V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam 

501E1 

 

DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam 

062E1 

 

AC100V/AC200V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam 

062E1 

 

DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 110-4E1-J43-83-PLL-1L-DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZE-135A

 

Length of the Wire:1000mm

 

(ZE-135)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZE-135B

 

Length of the Wire:3000mm

 

(ZE-135)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CS4MB

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZC-205A

 

Length of the Wire:1000mm

 

(ZC-205)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: KSHE6X10

 

(KHSE6X10)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: BDAL16X10-3B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CCDAS 12x100-B

 

(Code: CCADS 12x100-B)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CBDA 25x5-B-G

 

(Code: CBAD 25x5-B-G)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZE-135

 

Note: Pls confirm the length of the Wire

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CS4MB

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZC-205

 

Note: Pls confirm the length of the Wire

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: KHSE6X10

 

Note: Pls confirm the length of the Wire

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CSA20x15-B-G

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAC 20X40

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CSA20x15-B-G

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAC 20X40

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA16X10

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDA12X10

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAB20X100-4

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: KSHJ6×4c-01 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180-4E1-AC100V

 

pls confirm the voltage !!!

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CBDAS 25X10-B-7

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-ZKCRU

 

Controller Unit

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-ELK01-S

 

Ionizer

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-EPS

 

EP sensor

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-EPU

 

EP monitor 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 2503V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180E1-PSL-DC24V (180E1-PLS)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

CDAS 20x35

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CDAS 16x15

 

(CDAS 15x15 JIG)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CDAS16X16

 

(CDAS 15x15 JIG)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: DAB 20x100-4

 

(20x100-4SLIM)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CBDAS 25x5-B-G

 

(CBDAS 25x5-B-G JIG)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

BDAS 16x10 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Correct: CDAS 16x10B

 

(CDS 16x10B JIG)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-ZKCRU

 

Controller Unit

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-ELK01-S

 

Ionizer

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-EPS

 

EP sensor

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DTY-EPU

 

EP monitor 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: PU408-75

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: PUM408-PA

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: PUM408-HA

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: SGDAPQ12X75-ZE102B2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: PBDAS10X100-ZC205B2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: PS410A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: TDA6X20-ZC130A2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: SGDAPQ20X30-ZE102B2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS20X35

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: ZC153A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CS11TA

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: HC3

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA25x75

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: KKF-200

 

Note: Discontinued Can"t Replaced now

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: FN900-06

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: MF1000-06

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 600-4E2-03-AC220V 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

C191WY

 

Note: Pls confirm the code 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

AIR PILOTED VALVE

 

Code: 125A-2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 110-4E1-PLL-AC100V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: 180-4E1

 

AC200V or AC100V

 

Note: Pls confirm the Voltage

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DAB20*150-2 (DAB 20x150-2)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: F10T0-PS3

 

DC24V 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS16*15-B

 

(CDAS16X15-B JIG)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: SQE

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: DA63*75 (DA6375)  

 

Note: Pls confirm the code again 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: PBDA10*10-M

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: TWDA20*50-HA

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: A010E1-37W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: A010E1-44W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: A040-4E1-56W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: A010E1-55W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

RAT30-90-SS2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

NHBDPA-20

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

NHBDPA-16

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

CDAS16*10-B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

CDAS12*10-B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

RANS8-180-4

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

ORV16*200 (ORV16-200)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

CSA20*10

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

SGDA16*10

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

ORV16*250-ZE135B2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

NHBDPG-10

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

NHBDPA-10

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

KSHA6*8-F

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

KSHJ8*5-01

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

TBDA10*60 (TBDA10×60)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

F10M10NJ-JR

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

F10T1-PN-DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: JDAF40*20-B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: DA63x35-A

 

Cylinder

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

DDA50*50-5-ZC130B2-419W

 

(DDA50*50-5-ZC130B2-419 W)

 

Cylinder 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAD63*25-R-949W (CDAD 63*25-R-949W)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: KP-3.5-F 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: TBDAM 32*80

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 8-60D 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 8-60F

 

(80-60F)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: FR602-03-5W

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: MF400-03-F1-6W 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: GS1-50-DL-T 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 600V-04 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Office recommand: F10LT1-FJ6-PL-132W-DC24V

 

(GF10T1-23W;0.2-0.7Mpa;DC24V)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: C300-03-A-D

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Valve

 

Model: 243-4E2-13-13W

 

DC24V 

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: CDAS 40x100-B-R-G-1-ZE135-A-1

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 600-4E2-03-AC200V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 600-4E2-AC200V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Valve

 

Model: VV250AE1-62

 

DC24V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Model: XDAA16*75-L-SSL-ZC653A2

 

(XDAA16X75-L-SSL-ZC653A2)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Model: 181E1-60W-DC24V

 

(181E1-60W

 

(0.15~0.7 MPa)- 24VDC)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Cylinder

 

Model: 180-4E1-J63_PLL-AC100V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Pitton

 

Code: JDAS 20x25-B                                       

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Pitton

 

Code: PBDA 10x45A

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Hand driver cylinder

 

Model: CS-MBDAS8x8-ZE255A2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Hand driver cylinder

 

Model: CS-MBDAS8x8-ZE255A2

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Solid State Type Sensor Switch ZG553 Series

 

Model: ZG553B

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Fillter

 

Model: FR600-03

 

0.05-0.83MPa

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Bearing

 

Model: CRE14*1.5 (CRE 14x1.5)

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Regulator vavle

 

Type: R152-01

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Solenoid Valve

 

Model: 180-4E1-83   

 

220 VAC

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: W240-4E1-L-4W

 

AC100V/AC200V

Koganei VietNam, đại lý Koganei VietNam

Code: W240-4E1-L-4W

 

DC24V

Koganei VietNam - Đại lý phân phối thiết bị Koganei tại VietNam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top