Matsushima VietNam - Bảng giá thiết bị hãng Matsushima tại VietNam

Xuất xứ:
Japan
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại
STT Tên tiếng vệt Model Hãng Vietnam
1 Công tắc báo mức dạng dây dẫn MAL-110 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
2 Công tắc báo mức dạng dây dẫn MAL-120 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
3 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26C1G Matsushima Vietnam, tmp vietnam
4 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H1G Matsushima Vietnam, tmp vietnam
5 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H2G Matsushima Vietnam, tmp vietnam
6 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H2F Matsushima Vietnam, tmp vietnam
7 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H3G Matsushima Vietnam, tmp vietnam
8 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H3F Matsushima Vietnam, tmp vietnam
9 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H3S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
10 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H7G Matsushima Vietnam, tmp vietnam
11 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H7F Matsushima Vietnam, tmp vietnam
12 Cảm biến đo mức bằng sóng Radar MWLM-PR26H7S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
13 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm MWLM-FMP-M Matsushima Vietnam, tmp vietnam
14 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92F Matsushima Vietnam, tmp vietnam
15 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
16 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92B Matsushima Vietnam, tmp vietnam
17 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE92SB Matsushima Vietnam, tmp vietnam
18 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93F Matsushima Vietnam, tmp vietnam
19 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
20 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93B Matsushima Vietnam, tmp vietnam
21 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE93SB Matsushima Vietnam, tmp vietnam
22 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95F Matsushima Vietnam, tmp vietnam
23 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
24 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95B Matsushima Vietnam, tmp vietnam
25 Cảm biến đo mức bằng sóng siêu âm USLM-PE95SB Matsushima Vietnam, tmp vietnam
26 Thiết bị đo mức dạng cơ MDVC-2S2 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
27 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-2K Matsushima Vietnam, tmp vietnam
28 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-2S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
29 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-4K Matsushima Vietnam, tmp vietnam
30 Thiết bị đo mức dạng cơ MDMC-4S Matsushima Vietnam, tmp vietnam
31 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ phát tín hiệu) MWBS-TR-02 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
32 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ phát tín hiệu) MWBS-TR02Exd Matsushima Vietnam, tmp vietnam
33 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ nhận tín hiệu) MWBS-RC-02 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
34 Thiết bị đo mức bằng cảm biến quang (bộ nhận tín hiệu) MWBS-RC-02Exd Matsushima Vietnam, tmp vietnam
35 Cảm biến báo mức đầy dạng cơ MFFC-20C Matsushima Vietnam, tmp vietnam
36 Cảm biến báo mức đầy dạng cơ AMDC-12C Matsushima Vietnam, tmp vietnam
37 Công tắc báo mức MFIP-031W Matsushima Vietnam, tmp vietnam
38 Bộ chuyển đổi tín hiệu công tắc báo mức AMVC-300 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
39 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M01E Matsushima Vietnam, tmp vietnam
40 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M11P Matsushima Vietnam, tmp vietnam
41 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M11PT Matsushima Vietnam, tmp vietnam
42 Thiết bị đo nồng độ bụi khí thải PFM-M01PEX Matsushima Vietnam, tmp vietnam
43 Thiết bị đo mức khí thải an toàn Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01
Matsushima Vietnam, tmp vietnam
44   PFM-DSW10 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
45 Cảm biến lưu lượng bằng sóng siêu âm MWFS-SW-02C Matsushima Vietnam, tmp vietnam
46 Cảm biến lưu lượng bằng sóng siêu âm MWFM-AN-01 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
47 Thiết bị đo tốc độ băng tải ESPB-030 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
48 Thiết bị đo tốc độ băng tải ESPB-041 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
49 Cảm biến từ của thiết bị đo tốc độ băng tải TL-N20ME1 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
50 Bộ đếm tốc độ băng tải ASTC-041 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
51 Bộ đếm tốc độ băng tải hiển thị dạng led ESKB-610M Matsushima Vietnam, tmp vietnam
52 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-102 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
53 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-122 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
54 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-302 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
55 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRW-322 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
56 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRK-100 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
57 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRB-100 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
58 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRL-100 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
59 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải SDP-13 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
60 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRDP-200K Matsushima Vietnam, tmp vietnam
61 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRDP-200B Matsushima Vietnam, tmp vietnam
62 Thiết bị đo và giám sát tốc độ băng tải ESRDP-200U Matsushima Vietnam, tmp vietnam
63 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELAW-21 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
64 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELAW-31 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
65 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELAW-61P Matsushima Vietnam, tmp vietnam
66 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELAM-21W Matsushima Vietnam, tmp vietnam
67 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELAM-61W Matsushima Vietnam, tmp vietnam
68 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELADP-22W Matsushima Vietnam, tmp vietnam
69 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELADP-32W Matsushima Vietnam, tmp vietnam
70 Công tắc bảo vệ dật giây bảo vệ băng tải ELAM-62PW Matsushima Vietnam, tmp vietnam
71 Công tắc bảo vệ dừng khẩn cấp dạng dật giây ERTD-50 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
72 Cảm biến báo rách băng tải SCPT Series Matsushima Vietnam, tmp vietnam
73 Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến báo rách băng tải AEDC-12LC2 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
74 Công tắc báo lệch băng tải ELAP-20 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
75 Công tắc báo lệch băng tải ELADP-22 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
76 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-050 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
77 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-060 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
78 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-075 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
79 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-090 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
80 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-100 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
81 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-105 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
82 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-120 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
83 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-135 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
84 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-140 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
85 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-150 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
86 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-160 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
87 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-180 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
88 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MC-200 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
89 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-050302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
90 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-060302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
91 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-075302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
92 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-090302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
93 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-100302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
94 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-105302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
95 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-120302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
96 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-135302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
97 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-140302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
98 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-150302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
99 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-160302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
100 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-180302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
101 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-200302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
102 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-DC-120302H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
103 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-045052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
104 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-050052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
105 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-060052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
106 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-075052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
107 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-090052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
108 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-100052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
109 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-105052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
110 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-120052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
111 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-135052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
112 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-140052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
113 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-160052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
114 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-180052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
115 Thiết bị giám sát điều chỉnh độ lệch băng tải HAB-MR-200052H Matsushima Vietnam, tmp vietnam
116 Tủ điều khiển các thiết bị bảo vệ băng tải ELPP-22D Matsushima Vietnam, tmp vietnam
117 Tủ điều khiển các thiết bị bảo vệ băng tải ELPP-22DEX Matsushima Vietnam, tmp vietnam
118 Tủ điều khiển các thiết bị bảo vệ băng tải EB3C Matsushima Vietnam, tmp vietnam
119 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0105 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
120 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0205 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
121 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0505 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
122 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-0805 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
123 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-1005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
124 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-2005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
125 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-4005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
126 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-8005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
127 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-12005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
128 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-16005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
129 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-20005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam
130 Bộ điều khiển van cấp khí DMR-30005 Matsushima Vietnam, tmp vietnam

Matsushima VietNam - Bảng giá thiết bị hãng Matsushima tại VietNam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top