Nireco Vietnam - Đại lý phân phối Nireco tại Vietnam - TMP Vietnam

Xuất xứ:
Japan
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
TMP là đại lý hãng Nireco tại Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Nireco chuyên cung cấp hệ thống canh chỉnh biên EPC, canh chỉnh tâm CPC cho ngành màng bao bì, giấy, tôn,.... có thể chịu được nhiệt độ cao tới 300oC, tốc độ 500m/ph. Các thiết bị giám sát chất lượng in chồng màu nhãn bao bì, màng nilon,...

 

STT Tên tiếng vệt Model Hãng Vietnam
1 Bộ chỉnh biên  LH110  Nireco Vietnam
2 Bộ chỉnh biên  LH500 Nireco Vietnam
3 Bộ điều khiển lực căng  TC680A/D Nireco Vietnam
4 Bộ điều khiển lực căng  TC920V  Nireco Vietnam
5 Bộ điều khiển vị trí   A031-80-20 Nireco Vietnam
6 Bộ điều khiển vị trí   A031-150-20 Nireco Vietnam
7 Bộ điều khiển vị trí   A031 Nireco Vietnam
8 Bộ điều khiển vị trí   A151 Nireco Vietnam
9 Bộ điều khiển vị trí   A151-150-20 Nireco Vietnam
10 Bộ điều khiển vị trí   A151-200-20 Nireco Vietnam
11 Bộ điều khiển vị trí  A352-150-20 Nireco Vietnam
12 Cảm biến chỉnh biên   UH01A  Nireco Vietnam
13 Cảm biến chỉnh biên   UH01 Nireco Vietnam
14 Cảm biến chỉnh biên  UHW051 Nireco Vietnam
15 Cảm biến chỉnh biên   UHW500 Nireco Vietnam
16 Cảm biến chỉnh biên   UHW700 Nireco Vietnam
17 Cảm biến lực căng  CJ1000 Nireco Vietnam
18 Cảm biến lực căng  CJ500 Nireco Vietnam
19 Cảm biến lực căng  CJ200 Nireco Vietnam
20 Cảm biến lực căng MB05B Nireco Vietnam
21 Cảm biến lực căng MB05A Nireco Vietnam
22 Cảm biến lực căng MB11B Nireco Vietnam
23 Cảm biến lực căng MB11A Nireco Vietnam
24 Cảm biến lực căng MB25B Nireco Vietnam
25 Cảm biến lực căng MB25A Nireco Vietnam
26 Cảm biến lực căng MB33B Nireco Vietnam
27 Cảm biến lực căng MB33A Nireco Vietnam
28 Cảm biến lực căng MB41 Nireco Vietnam
29 Cảm biến lực căng MC30A Nireco Vietnam
30 Cảm biến lực căng MC30B Nireco Vietnam
31 Cảm biến lực căng   MC30C  Nireco Vietnam
32 Cảm biến lực căng  MG010 Nireco Vietnam
33 Cảm biến lực căng  MG020 Nireco Vietnam
34 Cảm biến lực căng  MG050 Nireco Vietnam
35 Cảm biến lực căng  MG100 Nireco Vietnam
36 Cảm biến lực căng  MG200 Nireco Vietnam
37 Cảm biến lực căng MJ050 Nireco Vietnam
38 Cảm biến lực căng MJ200 Nireco Vietnam
39 Cảm biến lực căng MJ500 Nireco Vietnam
40 Cảm biến lực căng MJ1000  Nireco Vietnam
41 Cảm biến lực căng  TSA200 (MB11) Nireco Vietnam
42 Cảm biến lực căng  TSA1000 (MB25) Nireco Vietnam
43 Cảm biến lực căng  TSA010K (MB33, MB41) Nireco Vietnam
44 Cảm biến chỉnh biên laser SLH20B Nireco Vietnam
45 Bộ hiển thị lực căng  TM310T Nireco Vietnam
46 Bộ hiển thị lực căng  TM340  Nireco Vietnam
47 Bộ điều khiển vị trí  DPC Nireco Vietnam
48 Cảm biến chỉnh biên  LH500 Nireco Vietnam
49 Cảm biến chỉnh biên  LH110 Nireco Vietnam
50 Cảm biến chỉnh biên  LH19 Nireco Vietnam
51 Cảm biến chỉnh biên  PH30 Nireco Vietnam
52 Cảm biến chỉnh biên  PH31 Nireco Vietnam
53 Cảm biến chỉnh biên laser  SLH20B Nireco Vietnam
54 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UHW500 Nireco Vietnam
55 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UHW700 Nireco Vietnam
56 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UHW280 Nireco Vietnam
57 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UHW051 Nireco Vietnam
58 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UH01 Nireco Vietnam
59 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UH01A Nireco Vietnam
60 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UH01SA Nireco Vietnam
61 Cảm biến chỉnh biên siêu âm  UH01S Nireco Vietnam
62 Cảm biến chỉnh biên  PH22 Nireco Vietnam
63 Cảm biến chỉnh biên  PH16B Nireco Vietnam
64 Cảm biến chỉnh biên  PH21 Nireco Vietnam
65 Hệ thống chính biên dạng nhỏ  LCD series Nireco Vietnam
66 Guide Roll Mechanism   Nireco Vietnam
67 Bộ truyền động hệ thống chỉnh biên  A352 Nireco Vietnam
68 Bộ truyền động hệ thống chỉnh biên A151 Nireco Vietnam
69 Bộ truyền động hệ thống chỉnh biên K80 Nireco Vietnam
70 Bộ truyền động hệ thống chỉnh biên K62 Nireco Vietnam
71 Bộ truyền động hệ thống chỉnh biên K62/A Nireco Vietnam
72 Bộ truyền động hệ thống chỉnh biên K12 series Nireco Vietnam
73 Bộ chuyển đổi tín hiệu giữa CPC và EPC AE61 series Nireco Vietnam
74 Bộ chuyển đổi tín hiệu giữa CPC và EPC AE120series Nireco Vietnam
75 Bộ điều khiển chính biên AE1000 Nireco Vietnam
76 Bộ điều khiển chính biên AE500 Nireco Vietnam
77 Bộ điều khiển thủy lực MK-IV Nireco Vietnam
78 Vòng phun cảm biến canh biên SN15 Nireco Vietnam
79 Vòng phun cảm biến canh biên SN12G Nireco Vietnam
80 Bộ điều khiển thủy lực M121-AM Nireco Vietnam
81 Bộ điều khiển thủy lực M220-AM  Nireco Vietnam
82 Bộ điều khiển thủy lực M721-AM Nireco Vietnam
83 Bộ điều khiển thủy lực M550-AM Nireco Vietnam
84 Bộ điều khiển thủy lực M810-AM Nireco Vietnam
85 Bộ khuếch đại tín hiệu cảm biến EH321B Nireco Vietnam
86 Bộ khuếch đại tín hiệu cảm biến EH322B Nireco Vietnam
87 Bộ khuếch đại tín hiệu cảm biến EH323B/AW Nireco Vietnam
88 Bộ khuếch đại tín hiệu cảm biến EH322B Nireco Vietnam
89 Cảm biến lực căng MC30C Nireco Vietnam
90 Cảm biến lực căng MC30B Nireco Vietnam
91 Cảm biến lực căng MC30A Nireco Vietnam
92 Cảm biến lực căng MG010 Nireco Vietnam
93 Cảm biến lực căng MG020 Nireco Vietnam
94 Cảm biến lực căng MG050 Nireco Vietnam
95 Cảm biến lực căng MG100 Nireco Vietnam
96 Cảm biến lực căng MG200 Nireco Vietnam
97 Cảm biến lực căng MB05B Nireco Vietnam
98 Cảm biến lực căng MB05A Nireco Vietnam
99 Cảm biến lực căng MB11B Nireco Vietnam
100 Cảm biến lực căng MB11A Nireco Vietnam
101 Cảm biến lực căng MB25B Nireco Vietnam
102 Cảm biến lực căng MB25A Nireco Vietnam
103 Cảm biến lực căng MB33B Nireco Vietnam
104 Cảm biến lực căng MB33A Nireco Vietnam
105 Cảm biến lực căng MB41 Nireco Vietnam
106 Cảm biến lực căng CJ200 Nireco Vietnam
107 Cảm biến lực căng CJ500 Nireco Vietnam
108 Cảm biến lực căng CJ1000 Nireco Vietnam
109 Cảm biến lực căng MJ050 Nireco Vietnam
110 Cảm biến lực căng MJ200 Nireco Vietnam
111 Cảm biến lực căng MJ500 Nireco Vietnam
112 Cảm biến lực căng MJ1000 Nireco Vietnam
113 Cảm biến lực căng TSA200 (MB11) Nireco Vietnam
114 Cảm biến lực căng TSA1000 (MB25) Nireco Vietnam
115 Cảm biến lực căng TSA010K (MB33, MB41) Nireco Vietnam
116 Hệ thống điều khiển lực căng đa điểm  TCD050 Nireco Vietnam
117 Hệ thống điều khiển lực căng đa điểm  TCD030 Nireco Vietnam
118 Bộ đo lực căng TM310T Nireco Vietnam
119 Bộ đo lực căng TM340 Nireco Vietnam
120 Bộ điều khiển lực căng  TC680A/D Nireco Vietnam
121 Bộ điều khiển lực căng  TC920V Nireco Vietnam
122 Hệ thống kiểm tra chất lượng in MR5500 Nireco Vietnam
123 Hệ thống kiểm tra quá trình in và cắt CT6000 Nireco Vietnam
124 Máy kiểm tra mối nối giấy, nhôm,Poly-Laminate nhựa PC300 Nireco Vietnam
125 Máy kiểm tra mối nối giấy, nhôm,Poly-Laminate nhựa PC210 Nireco Vietnam
126 Máy kiểm tra lượng đường và axit trong trái cây Imes950N Nireco Vietnam
127 Máy kiểm tra chất lượng trái cây AP8770 series Nireco Vietnam
128 Máy dán nhãn Gluing Control Systems Nireco Vietnam
129 Máy kiểm soát nóng chảy Hot Melt System Nireco Vietnam
130 Máy kiểm soát làm mát Cold Glue System Nireco Vietnam
131 Bộ điều khiển dán keo SM9000 Nireco Vietnam
132 Bộ điều khiển dán keo LM200 Nireco Vietnam
133 Bộ điều khiển dán keo SM23 Nireco Vietnam
134 Bộ điều khiển dán keo SM5000 Nireco Vietnam
135 Bộ mã hóa vòng quay ( encoder ) NOC-SP1200 Nireco Vietnam
136 Bộ mã hóa vòng quay ( encoder )  LEP-120MB Nireco Vietnam
137 Thùng làm mát hệ thống dán nhãn GR-20HN Nireco Vietnam
138 Thùng làm mát hệ thống dán nhãn GR-10HA Nireco Vietnam
139 Thùng làm mát hệ thống dán nhãn GR-5N Nireco Vietnam
140 Thùng làm mát hệ thống dán nhãn GR-20BF Nireco Vietnam
141 Valve chuyển đổi điện khí  EN40-1A-V Nireco Vietnam
142 Valve chuyển đổi điện khí  EN40-1B-V Nireco Vietnam
143 Responser RS10 Nireco Vietnam
144 Hệ thống đóng dấu tự động Dot Marker Nireco Vietnam
145 Hệ thống đóng dấu tự động Jet Marker Nireco Vietnam
146 Hệ thống đóng dấu tự động laser NRC-01 Nireco Vietnam
147 Máy kiểm tra khuyết tật bao bì Soft X-ray-type  Nireco Vietnam
148 Máy kiểm tra mối nối PC110A Nireco Vietnam
149 Máy kiểm tra mối nối PC300G Nireco Vietnam
150 Máy kiểm tra khuyết tật GM6600/A Nireco Vietnam

Nireco Vietnam - Đại lý phân phối Nireco tại Vietnam - TMP Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top