pH sensor Knick - ORP sensor Knick - Oxigen sensor Knick - Knick Vietnam

Xuất xứ:
Germany
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
TMP là đại lý hãng Knick tại Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP là đại lý hãng Knick tại Vietnam.

Chuyên về các loại cảm biến đo pH, cảm biến đo nồng độ oxi hóa, cảm biến đo điện dẫn, cảm biến điện dung, cảm biến đo nồng độ hòa tan oxigen, cảm biến đo ORP, ...

 

No. Name of product Order No.
201 Accessories for Oxygen Sensors
VP 6-ST cable
CA/VP6ST-005A
202 Accessories for Oxygen Sensors
VP 6-ST cable
CA/VP6ST-010A
203 Accessories for Oxygen Sensors
VP 6-ST cable
CA/VP6ST-020A
204 Immersion Fittings
ARD 50 Immersion Fitting
ARD 50-
205 Immersion Fittings
ARD 75 Immersion Fitting
ARD 75-
206 Immersion Fittings
ARD 220 Immersion Fitting
 ARD 220/
207 Immersion Fittings
ARD 230 Immersion Fitting
 ARD 230/
208 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ARF 101
209 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ARF 105
210 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ARF 200
211 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ARF 202
212 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ZU 0547/A
213 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ZU 0547/B
214 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
 ZU 0547/K
215 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ZU 0667
216 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ZU 0783
217 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ARF 201
218 Flow-Through Fittings
ARF 101, ARF 105, ARF 200 / 201 / 202 Flow-Through Fittings
ZU 0323
219 Flow-Through Fittings
ARF 215 Flow-Through Fitting
ARF 215 /
220 Flow-Through Fittings
ARF 210 Flow-Through Fitting
ARF 210 /
221 Flow-Through Fittings
ARF 240 Flow-Through Fitting
ARF 240 /
222 Inline Fittings
ARI 106 Inline Fitting
ARI 106 -
223 Inline Fittings
ARI 106 H Inline Fitting
ARI 106H -
224 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922
225 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN50
226 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN65
227 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN80
228 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN100
229 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923
230 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN50
231 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN65
232 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN80
233 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN100
234 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0717
235 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0717/DN50
236 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0717/DN65
237 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0717/DN80
238 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0717/DN100
239 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0718
240 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0718/DN50
241 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0718/DN65
242 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0718/DN80
243 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0718/DN100
244 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Retainer clamp for 25 mm socket 
ZU 0818
245 Inline Fittings
Accessories for ARI 106 Inline Fitting
Protective cap
ZU 0931
246 Retractable Fittings
WA 125 Retractable Fitting
WA 125
247 Retractable Fittings
Accessories for WA 125 Retractable Fitting
Measuring cable with M12 plug, 8-pin
CA/M12-005NA-8
248 Retractable Fittings
Accessories for WA 125 Retractable Fitting
Measuring cable with M12 plug, 8-pin
CA/M12-010NA-8
249 Retractable Fittings
Accessories for WA 125 Retractable Fitting
Extension cord, shielded, M12
CA/M12-010M12-8
250 Retractable Fittings
SensoGate WA 130
WA 130 -
251 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Service set 
ZU 0680
252 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Service set 
ZU 0740
253 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Service set 
ZU 0754
254 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Mounting aid
ZU 0747
255 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Mounting aid
ZU 0746
256 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Sensor mounting wrench, 19 mm
ZU 0647
257 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Bellows (version for liquid-electrolyte sensors)
ZU 0739
258 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Protective cap (version for sensors with polymer electrolyte)
ZU 0759
259 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Scraper ring, reinforced version, PTFE / PEEK
ZU 0760
260 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Adapter for free hose connection
ZU 0733
261 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Adapter for free hose connection
ZU 0734
262 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Adapter for free hose connection
ZU 0742
263 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Material Certifcate 3.1
ZU 0708
264 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Air supply for pressurized sensors, 0.5 - 4 bar
ZU 0670/1
265 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Air supply for pressurized sensors, 1 - 7 bar
ZU 0670/2
266 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Hose, 20 m (extension for ZU 0670)
ZU 0713
267 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Flange protectors
ZU 0755
268 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Flange protectors
ZU 0756
269 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Flange protectors
ZU 0757
270 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Flange protectors
ZU 0758
271 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922
272 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN50
273 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN65
274 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN80
275 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN100
276 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923
277 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN50
278 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN65
279 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN80
280 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN100
281 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717
282 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN50
283 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN65
284 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN80
285 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN100
286 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718
287 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN50
288 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN65
289 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN80
290 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN100
291 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130
Retainer clamp for 25 mm socket 
ZU 0818
292 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0689/1
293 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0689/2
294 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0690/1
295 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0690/2
296 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0691/1
297 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0691/2
298 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0692/1
299 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0692/2
300 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0691/1
301 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0730
302 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0693/1
303 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0693/2
304 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0694/1
305 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0694/2
306 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0695/1
307 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0695/2
308 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0696/1
309 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0696/2
310 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0695/1
311 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130
ZU 0731
312 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0722
313 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0853
314 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0724
315 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0726
316 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0825
317 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0893
318 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0723
319 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0854
320 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0725
321 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0727
322 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0826
323 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0894
324 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0889
325 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0877
326 Retractable Fittings
Spare Parts for  SensoGate WA 130
ZU 0818
327 Retractable Fittings
SensoGate WA 130 H
WA 130 H -
328 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Service set 
ZU 0680
329 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Service set 
ZU 0740
330 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Service set 
ZU 0754
331 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Mounting aid
ZU 0747
332 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Mounting aid
ZU 0746
333 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Sensor mounting wrench, 19 mm
ZU 0647
334 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Bellows (version for liquid-electrolyte sensors)
ZU 0739
335 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0733
336 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0734
337 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0742
338 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Material Certifcate 3.1
ZU 0708
339 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 0.5 - 4 bar
ZU 0670/1
340 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 1 - 7 bar
ZU 0670/2
341 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Hose, 20 m (extension for ZU 0670)
ZU 0713
342 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0733
343 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0734
344 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0742
345 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Material Certifcate 3.1
ZU 0708
346 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 0.5 - 4 bar
ZU 0670/1
347 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 1 - 7 bar
ZU 0670/2
348 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Hose, 20 m (extension for ZU 0670)
ZU 0713
349 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0733
350 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0734
351 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0742
352 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Material Certifcate 3.1
ZU 0708
353 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 0.5 - 4 bar
ZU 0670/1
354 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 1 - 7 bar
ZU 0670/2
355 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Hose, 20 m (extension for ZU 0670)
ZU 0713
356 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0733
357 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0734
358 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Adapter for free hose connection
ZU 0742
359 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Material Certifcate 3.1
ZU 0708
360 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 0.5 - 4 bar
ZU 0670/1
361 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Air supply for pressurized sensors, 1 - 7 bar
ZU 0670/2
362 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Hose, 20 m (extension for ZU 0670)
ZU 0713
363 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922
364 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN50
365 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN65
366 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN80
367 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, straight, 40 mm
ZU 0922/DN100
368 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923
369 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN50
370 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN65
371 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN80
372 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
HSD weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm
ZU 0923/DN100
373 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717
374 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN50
375 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN65
376 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN80
377 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, straight, 40 mm 
ZU 0717/DN100
378 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718
379 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN50
380 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN65
381 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN80
382 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Safety weld-in socket, beveled, 15°, 40 mm 
ZU 0718/DN100
383 Retractable Fittings
Accessories for SensoGate WA 130 H
Retainer clamp for 25 mm socket 
ZU 0818
384 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0700/1
385 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0700/2
386 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0697/1
387 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0697/2
388 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0766/1
389 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0766/2
390 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0766/1
391 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0767
392 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0704/1
393 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0704/2
394 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0703/1
395 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0703/2
396 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0768/1
397 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0768/2
398 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0768/1
399 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0769
400 Retractable Fittings
Gaskets for SensoGate WA 130 H
ZU 0704/1

pH sensor Knick - ORP sensor Knick - Oxigen sensor Knick - Knick Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top